7 mln euro dla hotelarzy

Udostępnij artykuł

Chodzi o dofinansowanie m.in. budowy lub unowocześnienia hoteli, pensjonatów oraz ośrodków wypoczynkowych ze środków z działania 3.2. RPOWP "Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw z branży turystycznej". O dotacje będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie firmy, które chcą zrealizować swoje inwestycje na terenie województwa podlaskiego. Z ogólnego budżetu konkursu wydzielona została pula (1,75 mln zł) zarezerwowana dla najmniejszych przedsiębiorstw.

Konkurs ruszy w przyszłym tygodniu i będzie ostatnim konkursem w ramach tego działania. Jednocześnie jest to także jeden z ostatnich naborów uruchamianych w ramach RPOWP na lata 2007-2013 (według aktualnego harmonogramu). Urszula Mirończuk, inspektor departament zarządzania RPO, zastrzega jednak, że może zaistnieć sytuacja, w której ze względu na uwolnione środki lub pojawienie się dodatkowych pieniędzy (m.in. z Krajowej Rezerwy Wykonania), będą jeszcze w przyszłym roku organizowane nabory. Będzie to zależało m.in. od decyzji co do sposobu rozdysponowania tych środków.

Z danych Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że w całym województwie podlaskim funkcjonuje obecnie 20 hoteli. Zdaniem Jacka Piorunka, członka Zarządu Województwa Podlaskiego, popyt na usługi hotelarskie w tym regionie jest większy niż liczba oferowanych miejsc noclegowych, w szczególności dotyczy to obiektów skategoryzowanych.

 

Opublikowano: 05.08.2010
Aktualizacja: 05.08.2010