7,54 mln euro na infrastrukturę kongresową

Udostępnij artykuł

Podmioty, które mogą ubiegać się o wsparcie to: jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki; przedsiębiorcy prowadzący spółki, w których udziały lub akcje posiada jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa oraz podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego.

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów, których wartość wynosi nie mniej niż 20 mln złotych, polegających na: budowie, rozbudowie i wyposażeniu infrastruktury umożliwiającej organizację kongresów, konferencji, wystaw i targów o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym (a więc obiektów towarzyszących biznesowi, a także służących stymulowaniu innowacji i ducha przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach). Dofinansowanie może objąć wsparciem tylko te przedsięwzięcia, które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości, głównie innowacyjnej oraz promocję regionu jako atrakcyjnego gospodarczo.

Projekty mogą być dofinansowywane do 70 proc. wartości inwestycji. Kwota dofinansowania (łącznie EFRR i budżet państwa) przeznaczona dla województwa podlaskiego wynosi 7,54 mln euro.

Z ostatnich danych GUS wynika, że na koniec lipca 2009 r. w Polsce były zarejestrowane 6992 turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. W zaplecze konferencyjne było wyposażonych 41 proc. z nich. Wykazały one ponad 6 tys. sal konferencyjnych z 376,9 tys. miejsc.

Jak już pisaliśmy, powołujac się na raport IPO.pl na temat turystyki biznesowej w Polsce,
ponad 30 proc. hoteli i obiektów konferencyjnych znajduje się w województwach mazowieckim i małopolskim. Stosunkowo duża liczba ośrodków tego typu zlokalizowana jest także w województwach dolnośląskim, pomorskim i śląskim. Czarna dziura na polskim rynku konferencyjnym to województwa opolskie i lubelskie. W istniejących obiektach konferencyjnych dominują sale przygotowane do realizacji małych i średnich konferencji, a spotkania do 100 osób stanowią 70 proc. całego rynku.
 

Opublikowano: 07.07.2010
Aktualizacja: 07.07.2010