77Sushi: pirewszy lokal w Krakowie

Udostępnij artykuł

Firma podpisała umowę najmu lokalu w Krakowie na początku listopada z firmą NordicHouse. Umowa została zawarta na 5 lat. Giełdowa spółka Premium Food Restaurants zarządza siecią restauracji typu casual dining pod marką 77 sushi, 77 noodle bar oraz 77 SOHO.
Premium Food Restaurants SA, w 2009 r. uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 11 973 282 zł (w porównaniu do 10 705 306 zł w 2008 r.). Stara netto spółki za ubiegły rok wyniosła 534 652 zł (po 2008 r. zysk netto wyliczono na 60 809 zł). Strata ze sprzedaży za 2009 r. to 285 512 zł, a strata na działalności operacyjnej – 302 759 zł. W najbliższym czasie nadrzędnym celem dla spółki będzie w dalszym ciągu zwiększenie przychodów i poprawa rentownosci działalności grupy. Działania spółki w I kw. 2010 r. będą koncentrować się na optymalizacji kosztów, a także racjonalizacji decyzji zakupowanych oraz rozwoju sieci dostawców i producentów żywności. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników finansowych spółka zamierza skupić się na rozwoju restauracji o najwyższej rentowności oraz na poszukiwaniu atrakcyjnych lokalizacji dla nowych restauracji, nie wyklucza też sprzedaży lokali mniej rentownych.
W IV kwartale 2009 r. spółka wdrożyła system komputerowy POSitive Restaurants w czterech resturacjach sieci. Obecnie PFR zamierza kontynuować wdrożenie systemu w kolejnych punktach, aby osiągnąć większą wydajności oraz efektywność pracy, a także usprawnić kontrolę i monitoring biznesu. Od grudnia 2008 r. spółka notowana jest na rynku NewConnect.
 

Opublikowano: 19.04.2010
Aktualizacja: 19.04.2010