Akcja Rekomendacji Krakowskich Restauracji

Udostępnij artykuł

Jak podaje portal, już w pierwszej połowie lipca członkowie Kapituły, zaczęli się pojawiać się w wylosowanych restauracjach, bez uprzedzenia i anonimowo. Zespoły oceniające, zaopatrzone w formularze ocen, obejmujące kilkadziesiąt szczegółowych pytań oceniają wygląd i estetykę lokalu, zachowanie i profesjonalizm obsługi, jakość dań podawanych gościom i ogólne wrażenie, atmosferę lokalu. Zwracają też uwagę na relację świadczonych usług do oferowanych cen. W Kapitule reprezentowane są środowiska profesjonalnie związane z gastronomią, a także gremia konsumenckie.

Koszt konsumpcji potraw przez członków Kapituły pokrywa zgłaszający lokal, natomiast organizator Akcji – Biuro Marketingu Turystycznego Miasta Urzędu Miasta Krakowa, zapewnia laureatom, którzy pomyślnie przejdą weryfikację, bezpłatną promocję poprzez oznaczenie lokali rekomendowanych znakiem akcji – otrzymają od organizatora statuetkę „Krakowskiego Obwarzanka” oraz naklejki rekomendujące. Obowiązkiem uczestnika akcji jest umieszczenie statuetki w widocznym miejscu we wnętrzu lokalu oraz oznaczenie naklejką drzwi wejściowych.

Wyróżnione restauracje umieszczane są corocznie w specjalnym wydawnictwie miasta Krakowa, przewodniku po restauracjach zatytułowanym „Kraków na widelcu”, które dystrybuowane jest bezpłatnie w celach promocyjnych. Prezentowane są również na stronie Miejskiej Prezentacji Internetowej „Magiczny Kraków”. 

Opublikowano: 30.07.2010
Aktualizacja: 30.07.2010