Banki niechętnie inwestują w projekty hotelowe

Udostępnij artykuł

– Z perspektywy banku, istotna jest ocena i akceptacja biznesplanu oraz oszacowanie, czy przychody ze sprzedaży usług przez dany hotel będą w stanie obsłużyć raty kredytu. Inaczej będzie postrzegany hotel działający w sieci lub znajdujący się w atrakcyjnej lokalizacji, a inaczej ten, który z punktu widzenia analizy ryzyka może być dla banku nieatrakcyjny np.z punktu widzenia sposobu akwizycji klientów i świadczonych usług. Dobrze przeprowadzona przez bank analiza ryzyka kredytowego służyć ma także ochronie interesów kredytobiorcy. Obiekt hotelowy zbudowany z udziałem kredytu bankowego, który nie jest w stanie zarobić na m.in. na spłatę kredytu funduje, najdelikatniej mówiąc, drogę przez mękę jego właścicielowi oraz bankowi. Takich sytuacji należy za wszelką cenę należy unikać. Dlatego musimy zrozumieć podejście banków w trakcie analizy każdego projektu inwestycyjnego – dodaje Henryk Pietraszkiewicz.
– Polska branża hotelowa rozwijała się najmocniej w ciągu ostatnich 20 lat. Część rodzimych sieci została przejęta przez firmy zagraniczne i one rozwijają się głównie w segmencie luksusowym i biznesowym, natomiast w Polsce ciągle brakuje tej podstawowej taniej bazy noclegowej – np. obiektów dwugwiazdkowych, hosteli itp. Tworząca się baza hotelowa, której właścicielami są rodzimi przedsiębiorcy często ma problemy z promocją i marketingiem. Sposób zarządzania hotelem, system akwizycji i pozyskiwania klientów, lokalizacja obiektu to są tylko niektóre kryteria, jakie banki analizują przy podejmowaniu decyzji kredytowej – podsumowuje nasz rozmówca.
FM Bank rozpoczął swoją działalność operacyjną w końcu lutego br. Jest to pierwszy w Polsce bank dedykowany mikro- i małym firmom. Ideą przyświecającą jego utworzeniu było przybliżenie tym podmiotom nowoczesnych usług bankowych oraz umożliwienie im dostępu do środków finansowych na rozwój i inwestycje.

Opublikowano: 26.03.2010
Aktualizacja: 26.03.2010