Branża HoReCa odchodzi od jaj klatkowych

Udostępnij artykuł

Otwarte Klatki i Fundacja Alberta Schweitzera opublikowały nowy raport podsumowujący zmiany, jakie zachodzą w Polsce w hodowli kur i produkcji jaj. 161 firm działających w Polsce, w tym  67 restauracji, kawiarni, hoteli i cateringów, zobowiązało się wycofać jaja klatkowe. Ponad 39% wdrożyło już swoje zobowiązania w życie – w branży HoReCa odsetek ten wynosi 45%.

Jajka

W raporcie „Wycofanie jaj z chowu klatkowego. Podsumowanie postępów w branży spożywczej, handlowej i HoReCa” opisane zostały różne aspekty zjawiska odchodzenia od wykorzystywania na rynku polskim tzw. jaj „trójek”, w tym przede wszystkim zmiany rynkowe, (poziom realizacji zobowiązań wycofania jaj klatkowych z oferty i liczba takich polityk w poszczególnych branżach), ale także wyniki badań opinii społecznej, trendy europejskie i zmiany w samej strukturze chowu kur niosek w Polsce.

Zmiany w branży HoReCa

67 działających w Polsce restauracji, kawiarni, hoteli i cateringów zobowiązało się do wycofania jaj klatkowych do 2025 roku. Sieć lokali gastronomicznych Sfinks Polska zaprzestała używania jaj klatkowych już w 2022 i nadal używa w 100% jaj z chowu alternatywnego. T-pizza używa jednego półproduktu zawierającego proszek jajeczny z chowu klatkowego. Impel Catering dostarczający wyżywienie m.in. do szpitali, nie poczynił żadnych postępów od czasu opublikowania deklaracji.

Kwestię większych kosztów związanych z przejściem na alternatywne źródła jaj skomentowały na potrzeby raportu Lodziarnie Firmowe Grycan:Zdajemy sobie sprawę, że jaja z takiego chowu [alternatywnego – przyp.] są droższe, jednak systematyczne zwiększanie ich dostępności pozwoli nie tylko na zapewnienie odpowiedniej ilości surowca do produkcji naszych wyrobów w ciągu całego roku, ale także na zredukowanie różnicy w cenach między jajami z chowu alternatywnego i klatkowego.

Łącznie do końca 2023 roku 161 firm działających w Polsce zobowiązało się wycofać jaja klatkowe, a 63  firmy, czyli ponad 39% wdrożyło już swoje zobowiązania w życie. 

Postępy we wdrażaniu deklaracji dt. odejścia od chowu klatkowego

Strategie wdrażania polityk

Raport opisuje też strategie przyjmowane przez firmy w celu wdrożenia zobowiązań. Najczęściej wskazywanym przez przedsiębiorstwa działaniem były podjęte przez ponad 51% ankietowanych negocjacje warunków umów z dostawcami. Drugim najczęściej podejmowanym krokiem było poszukiwanie nowych dostawców jaj lub surowca jajecznego oraz zredukowanie zamówień na jaja lub surowiec z chowu klatkowego. Obie odpowiedzi zostały wskazane przez 43,2% firm. Jedynie 27% ankietowanych wskazało jednak podjęcie współpracy z nowymi dostawcami w 2023 roku.

MJM Group (Road American Restaurant, Gra Smaków, Choice, Benvenuti in Italia) poszukuje hurtowni posiadających w ofercie jaja z wolnego wybiegu. Z kolei firma Lodziarnie Firmowe Grycan rozpoczęła rozmowy z dostawcami z rynków zagranicznych. Innowacyjnym podejściem do wycofania jaj „trójek” jest redukowanie i całkowite eliminowanie składników jajecznych z produktów lub stosowanie roślinnych zamienników jaj. W 2022 r. sieć New York Pizza Department całkowicie wycofała jaja z użycia, a w tym roku T-pizza zadeklarowała stosowanie tylko jednego półproduktu zawierającego proszek jajeczny.

Rynek Dostawców HoReCa – RAPORT 2024
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

rynek dostawców horeca - raport 2024

Zmiany w systemach chowu

Decyzje firm mają realny wpływ na strukturę chowu kur niosek w Polsce – od 10 lat sukcesywnie rośnie udział alternatywnych systemów chowu. Największy procentowy wzrost notowany jest w liczbie niosek utrzymywanych w systemie ekologicznym (o 538%), wolnowybiegowym (272%) i ściółkowym (184%). Od stycznia 2014 do stycznia br., udział hodowli klatkowych w strukturze hodowli spadł z 87,4% do 71,8%. Nadal jednak oznacza to, że większość kur w Polsce hodowanych jest w klatkach – w lutym br. było to według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii 37,7 mln zwierząt.

W raporcie przedstawione ponadto zostały po raz pierwszy dane pozyskane z zakładów pakowania za 2023 r., według których jaja z chowów alternatywnych – ściółkowego, wolnowybiegowego i ekologicznego – stanowią już prawie ⅓ (32,7%) wszystkich jaj konsumpcyjnych pakowanych. Jednocześnie Polki i Polacy zjadają ogółem mniej jaj niż kiedyś – jak wynika z Rocznika statystycznego rolnictwa w 2022 r. były to 152 szt. rocznie na mieszkańca w porównaniu do 202 szt. w 2010 r.

Opinia społeczeństwa

Według badania Biostat ze stycznia br. aż 74,4% Polek i Polaków  negatywnie ocenia hodowlę klatkową, uważając że nie zapewnia ona kurom odpowiednich warunków do życia. Prawie taki sam odsetek (74,2%) uważa, że firmy powinny publicznie informować o postępach w wycofywaniu jaj klatkowych. Ponadto, aż 65,6% społeczeństwa uważa, że w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz chowu klatkowego kur niosek.

Kury

Trendy europejskie

W roku 2024 liczba kur hodowanych w systemach klatkowych w Unii Europejskiej wyniosła 39,7%. Tym samym większość kur w Unii Europejskiej hoduje się w systemach alternatywnych – według aktualnych danych jest to 60,3%, czyli 234,9 milionów kur. Analogicznie do sytuacji w Polsce, jest to rezultat zmian na przestrzeni ostatnich lat – w 2010 r. w Unii Europejskiej 65,5% kur niosek trzymano w hodowli klatkowej. Globalnie w wyniku działań międzynarodowej koalicji Open Wing Alliance przyjęto ponad 2550 polityk wycofania jaj pochodzenia klatkowego.

Zmiany są nieuniknione, a zakończenie tej okrutnej metody hodowli jest tylko kwestią czasu, jednak im szybciej to nastąpi, tym mniej kur będzie musiało spędzić całe swoje życie w cierpieniu – decyzje firm o wycofaniu „trójek” i ich sprawne wdrażanie w życie realnie przekłada się na los milionów zwierząt, co widać po danych dotyczących struktury chowu  – mówi Ewa Prokopiak z Fundacji Alberta Schweitzera. Ten rok jest bardzo istotny dla implementacji polityk, z których większość ma wskazany jako termin realizacji 2025 r. Wspólnie z Otwartymi Klatkami zamierzamy dopilnować, aby firmy dotrzymały obietnicy złożonej zwierzętom i społeczeństwu dodaje.

Raport dostępny jest na stronie https://otwarteklatki.pl/wycofanie-jaj-klatkowych.

Źródło: Otwarte Klatki

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Horecanet

Autor: Horecanet
Opublikowano: 18.03.2024
Aktualizacja: 18.03.2024