Dolnośląskie: 21 mln zł na uzdrowiska

Udostępnij artykuł

O projektach starających się o fundusze unijne serwis Horecanet.pl pisał pod koniec maja bieżącego roku. Wszystkie 10 wniosków złożonych do dofinansowania przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną. DIP przekazał listę do zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość dofinansowania wyniosła ponad 21 mln zł.

Wśród inwestycji wybranych do dofinansowania znalazły się m.in. następujące projekty: „Poszerzenie oferty uzdrowiskowej firmy Vital-Moor-Tur sp. z o.o. poprzez modernizację i doposażenie budynku sanatorium, zakup pojazdów do przewozu kurajuszy oraz oprogramowania do obsługi gości" (wartość projektu to ok. 0,5 mln zł, dofinansowanie – 0,2 mln zł), „Zwiększenie konkurencyjności Sanatorium Uzdrowiskowego Verde Montana dzięki rozbudowie infrastruktury oraz wprowadzeniu do oferty nowych usług” (wartość projektu ok. 2,8 mln zł , dofinansowanie – 0,9 mln zł), „Rozudowa i wyposażenie Sanatorium Słoneczko w Świeradowie-Zdroju” (wartość projektu ok. 4,8 mln zł , dofinansowanie – 1,5 mln zł), „Przebudowa z rozbudową budynku sanatoryjnego Korab” (wartość projektu – ok. 8,8 mln zł, dofinansowanie – 2,9 mln zł), „ Modernizacja budynku sanatoryjnego Akacja wraz z Zakładem Przyrodoleczniczym w Uzdrowisku Przerzeczyn” (wartość projektu – ok. 2 mln zł, dofinansowanie – 0,6 mln zł) oraz „ Modernizacja obiektu Domu Zdrojowego w celu podniesienia standardu usług Uzdrowiska Szczawno-Jedlina” (wartość projektu ok. 9,2 mln zł, dofinansowanie – 2,9 mln zł).

 

Opublikowano: 23.06.2010
Aktualizacja: 23.06.2010