Dolny Śląsk z nową dyrektor regionalną IGHP

Stanowisko objęła Joanna Stypa-Loręc, na co dzień pełniąca funkcję dyrektor dwóch hoteli we Wrocławiu – Patio i Duet.

Joanna Stypa-Loręc jest absolwentką Technikum Hotelarskiego we Wrocławiu oraz kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Swoją ścieżkę rozwoju zawodowego rozpoczęła w firmie Exbud Wrocław, będącej właścicielem Hotelu Exbud we Wrocławiu, przechodząc wszystkie poziomy stanowisk w hotelu. Od 2005 roku pełniła rolę menadżera ds. marketingu i sprzedaży w CRH Patio, będącej właścicielem trzygwiazdkowych hoteli we Wrocławiu: Patio i Duet. W 2016 roku objęła stanowisko dyrektor hoteli i prezesa spółki. W swoich obiektach wprowadza usprawnienia i elastyczny model zarządzania bazujący na wykorzystaniu wiedzy i potencjału współpracowników.

W marcu 2019 roku Joanna Stypa-Loręc objęła stanowisko dyrektor regionalnej IGHP na Dolnym Śląsku, zastępując na tym stanowisku Macieja Knyrka, który pozostaje w Izbie jako członek Rady.

ŚWIAT HOTELI
LUTY-MARZEC 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

– Rynek hotelarski na Dolnym Śląsku ma wciąż ogromny potencjał rozwojowy. Jako dyrektor regionalna IGHP skupię się na upowszechnieniu działań Izby w województwie oraz na częstszej komunikacji pomiędzy hotelarzami z mojego regionu. Będę dążyć także do zacieśniania współpracy z władzami samorządowymi i reprezentować członków Izby we wspólnych rozmowach – mówi Joanna Stypa-Loręc, dyrektor regionalna IGHP.

Dyrektorzy regionalni IGHP są przedstawicielami Izby w 14 regionach kraju. Odpowiadają m.in. za usprawnienie komunikacji środowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, dbanie o obecnych członków, a także pozyskiwanie nowych oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, współpracę z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.