Dziewięć projektów hotelowych w ramach RPO

Udostępnij artykuł

Wśród projektów dotyczących bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego warto wymienić następujące:
– „Przebudowa hotelu celem podniesienia standardu i rozszerzenia oferty usługowej oraz wprowadzenia zasadniczych zmian na poziomie organizacji i zarządzania” złożony przez Zakład Mechaniczno-Budowlany Łuczyński Piotr (proponowana kwota dofinansowania po ocenie merytorycznej wynosi 0,8 mln zł),
– „Uruchomienie hotelu w zabytkowym parku” spółki Ecorest (1,3 mln zł),
– „Uruchomienie usług hotelowych i konferencyjnych przez budowę pensjonatu z częścią restauracyjna” spółki Bartpel (1,4 mln zł),
– „Wzrost konkurencyjności firmy JMZ Sp. z o.o. poprzez rozszerzenie zakresu działalności o nowe usługi gastronomiczno-hotelarskie" (1 mln zł),
– „Poszerzenie oferty usługowej i poprawa konkurencyjności firmy Restauracja La Cucina Italiana poprzez budowę obiektu hotelowo-gastronomicznego" (1,4 mln zł),
– „Przystosowanie unikalnego w skali regionu obiektu zabytkowego na cele hotelarskie – adaptacja Pałacyku Hueta w Kielcach” Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Dariusz Mróz (1,5 mln zł),
– „Uruchomienie usług hotelowych i organizacji przyjęć okolicznościowych poprzez budowę budynku usługowego Dom Weselny” Firmy Handlowo-Usługowej Mika Ewa (1,4 mln zł),
– „Poprawa konkurencyjności PHU Koziołek poprzez uruchomienie nowoczesnego obiektu hotelowo-usługowego” (0,9 mln zł),
– „Poprawa konkurencyjności i poszerzenie oferty usługowej przedsiębiorstwa Piekarnia Teresa Zielonka przez budowę obiektu hotelowo-gastronomicznego” (1,4 mln zł).

Jak już pisaliśmy, w ramach działania „Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw” RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 podpisano 29 umów o dofinansowanie projektów dotyczących branży hotelarskiej. Łączna wartość projektów dotyczących branży hotelarskiej (budowa nowych hoteli, modernizacje, rozbudowy obiektów) na terenie województwa wynosi około 121 mln zł, z czego wartość przyznanego dofinansowania to prawie 39 mln zł.
 

Opublikowano: 28.06.2010
Aktualizacja: 28.06.2010