EFH: 22,5 mln zł straty netto w 2009 r.

Udostępnij artykuł

Grupa wykazała w 2009 r. stratę netto z prowadzonej działalności w wysokości 22 554 tys. zł.
– Sytuacja Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA w roku 2009 była trudna, na co wskazują wyniki publikowane za cztery kwartały 2009 roku. Duża strata na jednostkowym sprawozdaniu finansowym, spowodowana w zasadniczej części przez przeszacowanie do wartości rynkowej pakietu akcji Gastel Żurawie SA, w istotny sposób przełożyła się na wynik skonsolidowany Grupy Kapitałowej Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA. Wynik ten dodatkowo pogorszyło załamanie działalności operacyjnej w sektorze hotelowym jak również wysokie odpisy amortyzacyjne.Spółka odczuła dotkliwie utrzymujący sie od 2008 roku efekt załamania w branży hotelowej. Mimo znacznej redukcji kosztów na poziomie operacyjnym o 36 proc., w Grupie Kapitałowej nie udało się zahamować spadku przychodów ze sprzedaży, które był niższe o 23 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. 2010 rok to dla Europejskiego Funduszu Hipotecznego SA okres zasadniczych zmian. (…)  Począwszy od bieżącego roku, udało sie uplasować emisje akcji w ramach kapitału warunkowego. Pozyskany kapitał w kwocie 68 milionów złotych pozwolił na redukcje zobowiązań wymagalnych, a także na zakup aktywów, które generują dodatni strumień pieniądza i poprawiają sytuacje płynnościową Europejskiego Funduszu Hipotecznego. Zamierzamy też do końca 2010 roku uplasować podwyższenie kapitału w ramach emisji docelowej w kwocie 88908 tys. zł. Nasze pozostałe wyzwania w 2010 roku, to m.in. rozszerzenie portfolio Grupy Kapitałowej, osiągniecie wyższej rentowności na działalności podstawowej spółki i satysfakcjonującej stopy zwrotu na kapitale oraz realizacja rozpoczętych inwestycji – podsumowuje Riad Bekkar, prezes zarządu spółki.

EFH SA jest spółką zajmująca się działalnością inwestycyjną w sektorze nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości turystycznych. W jej portfolio są cztery hotele: czterogwiazdkowy Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym, trzygwiazdkowy hotel Łeba, czterogwiazdkowy Masuria w Ostródzie i trzygwiazdkowy Millenium w Bochni. Plany inwestycyjne spółki obejmują także m.in. budowę pięciogwiazdkowego hotelu w Mikołajkach, którego operatorem będzie Starwood oraz budowę dwóch czterogwiazdkowców – w Malborku i na warszawskim Ursynowie.

 

Karolina Stępniak

Redaktor naczelna Świat Hoteli, redaktor Horecanet.pl, Sweets & Coffee, współorganizatorka Forum Rynku Hotelarskiego PROFIT HOTEL®, dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka BROG B2B. Absolwentka wydziału dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w takich pismach jak Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy. Z firmą BROG Media (później BROG Marketing i BROG B2B) związana od grudnia 2010 roku. Początkowo jako dziennikarz w czasopismach Świat Hoteli i Nowości Gastronomiczne oraz portalu Horecanet.pl. Od lutego 2013 pełni funkcję redaktor naczelnej Świata Hoteli, a od stycznia 2018 roku dyrektor wydawniczej i współwłaścicielki wydawnictwa BROG B2B. Jest również współorganizatorką Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, a także odpowiedzialna za tworzenie portalu Horecanet.pl oraz współorganizację Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum i Forum Rynku Kawiarni, Cukierni, Lodziarni, Piekarni Sweets & Coffee. Jest także wykładowczynią i członkinią Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Interesuje się polskim rynkiem hotelarskim i gastronomicznym. Prywatnie uwielbia sport, w szczególności bieganie, poza tym dobrą kuchnię i polskie kino. Szczęśliwa partnerka i mama Łucji.

Opublikowano: 21.04.2010
Aktualizacja: 21.04.2010