Eurocash kupił od CEDC spółki dystrybucyjne

Udostępnij artykuł

– Transakcja zostaje zamknięta zgodnie z planem i zapowiedziami. Realizując naszą strategię rozwoju przejmujemy lidera rynku i najlepszego dystrybutora mocnych alkoholi w Polsce. Umocnienie pozycji Grupy Eurocash w kolejnym segmencie rynku dystrybucji, a także znaczące zwiększenie skali działania i obrotu, pozwoli zapewnić naszym klientom, czyli tradycyjnym sklepom handlu detalicznego, kompleksową i konkurencyjną ofertę – mówi Luis Amaral, Prezes Zarządu Eurocash.

Zgodnie z podpisaną wcześniej umową przedwstępną cena zakupu spółek dystrybucyjnych została ustalona na 400 mln zł, przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia i gotówki. Przejęte spółki dystrybucyjne to największy w Polsce hurtowy dystrybutor alkoholi mocnych. Ich łączne przychody pro-forma wyniosły w 2009 r. ok. 2,18 mld zł. Spółki te zarządzają siecią ponad 80 magazynów i centrów dystrybucyjnych oraz zatrudniają ponad 1900 pracowników, w tym ponad 460 sprzedawców, tworząc wiodący zespół sprzedażowy w segmencie dystrybucji alkoholi mocnych w Polsce. Przejęte spółki mają ugruntowaną pozycję w dostawach również do segmentu horeca.

Wraz z finalizacją transakcji przejęcia, w życie weszła podpisana w kwietniu br. sześcioletnia umowa regulująca dystrybucję przez Eurocash produktów CEDC i alkoholi importowanych przez CEDC. Umowa dystrybucyjna zawiera kluczowe zapisy dotyczące warunków handlowych, w tym warunków cenowych, rabatów i terminów płatności.

Opublikowano: 03.08.2010
Aktualizacja: 03.08.2010