Food Business Forum 2010

Udostępnij artykuł

Uczestnikami konferencji są: przedstawiciele zarządów, menedżerowie odpowiedzialni za rozwój i inwestycje w sieciach gastronomicznych, właściciele restauracji, kompleksów restauracyjno-hotelowych i firm cateringowych, przedstawiciele instytucji finansowych, przedstawiciele wiodących firm dostarczających produkty, usługi, najnowsze technologie i urządzenia oraz analitycy i profesjonalni doradcy biznesowi.

Tematem przewodnim zeszłorocznej – siódmej edycji konferencji Food Business Forum były strategie utrzymania pozycji i rozwoju sieci gastronomicznych w dobie stagnacji gospodarczej. Prezentacje odbywały się w trzech blokach tematycznych. Pierwszy dotyczył restauracji i tutaj prelekcje na temat rozwoju, finansowania i strategii swoich firm przedstawili Wojciech Mroczyński z AmRestu oraz Piotr Mikołajczyk z R&C Union. Dopełnieniem wystąpień szefów spółek AmRest i R&C Union była prelekcja Magdy Zimnej i Magdalny Rosy z firmy badawczej GfK Polonia. Magda Zimna pytana o przyszłość polskiej gastronomii stwierdziła: – Nie będzie to równia pochyła. Był okres, kiedy rosła tylko liczba punktów gastronomicznych. Od trzech lat dotyczy to także wartości tego rynku. Ma to uzasadnienie w rosnącej sile nabywczej Polaków. Dotychczasowe załamania gospodarcze pokazują, że gastronomia należy do tych dziedzin życia, na których konsumenci najszybciej zaczynają oszczędzać. Zmniejszenie wydatków na gastronomię przynajmniej części konsumentów będzie jeszcze trwało, natomiast trudno przewidywać, że będzie trwało lata i gastronomia będzie już tylko malała. Wydaje nam się, że rynek gastronomiczny, mimo obecnego zahamowania, jest w fazie wzrostu. Jest rozwój i zanim dojdziemy do dojrzałości minie jeszcze kilka lat. Po przerwie głos zabrała Joanna Otreszko-Arska, która opowiedziała o wyzwaniach, które stanęły przed firmą Aspen Res wraz z nadejściem spowolnieni gospodarczego. Swoje prelekcje wygłosili także sponsorzy Forum: Jose Bonito z Makro Cash & Carry oraz Agnieszka Mielcarz z Centrum Handlowego Forum w Gliwicach.

Kolejny blok tematyczny dotyczył rynku pizzerii, które stosunkowo dobrze radzą sobie w kryzysie. Case study sieci Dominium przedstawił Piotr Dzierżek, natomiast o sieci Da Grasso opowiedziała Magdalena Piróg. Kilka dni przed konferencją ogłoszona została informacja, że Sfinks Polska podpisał umowę warunkową sprzedaży spółki Da Grasso. Według niej Sfinks przejmie spółkę po przeprowadzeniu due dilligence i spełnieniu pewnych warunków formalno-prawnych. Podpisanie umowy powinno nastąpić do 31 stycznia 2010 r. Sfinks w pierwszym etapie zapłaci za Da Grasso 20 mln zł, a kolejne płatności, wynoszące maksymalnie 20 mln zł, mają być rozliczane w zależności od wyników osiągniętych przez sieć w latach 2010-2014.

Ostatnia prelekcja – Reginy Maiseviciute z Eurmonitor International – dotyczyła rynku gastronomicznego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Polsce, obecnie i w najbliższej przyszłości.

Podczas przerw trwały dyskusje na temat prelekcji, planowanych przejęć, biznesu. W kuluarach pojawił się Kurt Scheller.
 

Opublikowano: 19.04.2010
Aktualizacja: 19.04.2010