Hotelarze i restauratorzy piszą do Prezydenta RP

Udostępnij artykuł

– Przyjęty tekst ustawy w dalszym ciągu nie spełnia oczekiwań środowiska hotelarsko-gastronomicznego odnośnie uporządkowania problemów związanych z trybem ustalania wysokości opłat z tytułu korzystania z prawa autorskiego i praw pokrewnych, jak i ich pobierania przez organizacje zbiorowego zarządu tymi prawami. Dlatego przedstawiciele Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium, Fundacji Polish Prestige Hotels oraz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w imieniu swoich członków – hotelarzy i restauratorów -przesłali do Prezydenta RP pismo ze wspólnym wnioskiem w sprawie skierowania przez Prezydenta RP tekstu nowej Ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania jej zgodności z Konstytucją RP – czytam na portalu Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

W piśmie przedstwiciele branży zwracają się z prośbą do Prezydenta RP o wystapienie do TK z wnioskiem w sprawie zgodności uchwalonego tekstu ustawy z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu znalazły się cztery punkty. Pismo wpłynęło do kancelarii Prezydenta 23. lipca. Z jego trescią mozna zapoznać sie na stronie IGHP.

Opublikowano: 26.07.2010
Aktualizacja: 26.07.2010