Hotelarze przeciw OZZ

Udostępnij artykuł

Spotkanie jest wynikiem licznych zastrzeżeń dotyczących obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zgłaszanych przez środowisko hotelelowo-gastronomiczne. Branża podjęła szereg działań zmierzających do zmiany obowiązującego prawa w tym zakresie. O rezultatach tych prac, jak również o dalszych propozycjach wspólnego działania, zarząd IGHP dyskutował z przedstawicielami branży, którzy przybyli na spotkanie w Novotelu.

– Była to doskonała okazja do wymiany doświadczeń w kontekście problematyki prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz stosowanych przez organizacje zbiorowego zarządu prawem autorskim i prawami pokrewnymi kontrowersyjnych praktyk, na jakie napotykają w swojej pracy hotelarze. Zarząd IGHP wyszedł z inicjatywą zorganizowania otwartego spotkania całego środowiska hotelarsko-gastronomicznego gdyż tylko skonsolidowane działanie jak największej liczby podmiotów działających w sektorze hotelarsko-gastronomicznym może przynieść oczekiwane przez nasze środowisko rozwiązania – informują przedstawiciele Izby.

W dalszym ciągu nierozwiązanymi tematami są: nadmierna liczba organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi, brak w praktyce zasady ustalania wysokości i zakresu pobieranych w hotelach i zakładach gastronomicznych opłat z tytułu korzystania z prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ustanowienie wspólnej reprezentacji środowiska w składzie arbitrów Komisji Prawa Autorskiego powoływanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uczestnicy spotkania wskazali na konieczność podejmowania dalszych wspólnych działań lobbingowych na forum Sejmu i Senatu RP w celu uwzględnienia w nowych przepisach postulatów środowiska hotelowo-gastronomicznego.

Określono wspólne stanowisko w sprawie domagania się rozwiązań gwarantujących jedną organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i jedną prawami pokrewnymi oraz wystawienia więcej niż jednego przedstawiciela środowiska hotelarsko-gastronomicznego na członków Komisji Arbitrów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, decydującej o wysokości ustalanych stawek.

Branża chce podjąć działania medialne polegających na upublicznieniu problemu oraz pozyskać kancelarię adwokacką specjalizującą się w tematyce prawa autorskiego i praw pokrewnych do wspólnej reprezentacji wszystkich organizacji i podmiotów, które są w sporze prawnym z organizacjami zbiorowego zarządu prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Ponadto, środowisko hotelowo-gastronomiczne chce wystąpić do MSiT z prośbą o doprecyzowanie stanowiska Ministerstwa w sprawie postulatów zgłaszanych przez środowisko.
 

Karolina Stępniak

Redaktor naczelna Świat Hoteli, redaktor Horecanet.pl, Sweets & Coffee, współorganizatorka Forum Rynku Hotelarskiego PROFIT HOTEL®, dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka BROG B2B. Absolwentka wydziału dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w takich pismach jak Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy. Z firmą BROG Media (później BROG Marketing i BROG B2B) związana od grudnia 2010 roku. Początkowo jako dziennikarz w czasopismach Świat Hoteli i Nowości Gastronomiczne oraz portalu Horecanet.pl. Od lutego 2013 pełni funkcję redaktor naczelnej Świata Hoteli, a od stycznia 2018 roku dyrektor wydawniczej i współwłaścicielki wydawnictwa BROG B2B. Jest również współorganizatorką Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, a także odpowiedzialna za tworzenie portalu Horecanet.pl oraz współorganizację Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum i Forum Rynku Kawiarni, Cukierni, Lodziarni, Piekarni Sweets & Coffee. Jest także wykładowczynią i członkinią Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Interesuje się polskim rynkiem hotelarskim i gastronomicznym. Prywatnie uwielbia sport, w szczególności bieganie, poza tym dobrą kuchnię i polskie kino. Szczęśliwa partnerka i mama Łucji.

Opublikowano: 05.07.2010
Aktualizacja: 05.07.2010