Hotele w ofercie inwestycyjnej MultiBanku

Udostępnij artykuł

Wszystkie oferty zostały poddane profesjonalnej selekcji projektów oraz weryfikacji technicznej i prawnej. Klienci otrzymują również analizę ekonomiczną inwestycji. Poszerzenie wachlarza produktowego to wynik współpracy MultiBanku ze spółką BRE Property Partner, która formalnie zawiera umowy z klientami.

– MultiBank systematycznie rozwija swoją ofertę inwestycyjną, powiększając ją o kolejne produkty dotychczas dostępne tylko dla klientów Private Banking. Propozycja BRE Property Partner to przykład takiego działania. Nowa oferta skierowana jest do osób, poszukujących alternatywy dla niżej oprocentowanych lokat czy instrumentów charakteryzujących się wysokim ryzykiem – mówi Mariusz Drzewiecki, szef sieci sprzedaży MultiBanku.

Klienci, którzy skorzystają z oferty BRE Property Partner i MultiBanku, wynajmując zakupione nieruchomości mogą liczyć na ok. 8,5 proc. stopę zwrotu w skali roku.

– W ostatnich latach, w czasie dużej niepewności rynkowej inwestycje w nieruchomości stają się coraz popularniejszą formą lokowania kapitału. Wielu inwestorów na świecie, jak też w Polsce włącza tę klasę aktywów do swojego portfela. Daje ona stały, pewny dochód i może stanowić alternatywę dla rynku kapitałowego – mówi Mariusz Kłys, BRE Property Partner.

BRE Property Partner jest spółką Grupy BRE Banku powstałą w 2007 roku w celu rozszerzenia oferty kierowanej do klientów BRE Private Banking & Wealth Management o klasę instrumentów inwestycyjnych zbudowanych na bazie nieruchomości. Stanowią one istotną alternatywę względem rynku kapitałowego, formę lokowania aktywów finansowych klientów banku. W zakresie swej działalności spółka świadczy usługi doradcze, zapewniające możliwość dokonywania inwestycji w nieruchomości.

Opublikowano: 27.07.2010
Aktualizacja: 27.07.2010