Impel oferuje outsourcing usług ochroniarskich

Udostępnij artykuł

Długoletnia praktyka i obserwacja rynku wskazuje, że systematycznie odchodzi się od ochrony wykonywanej przez własnych pracowników. Wydzielenie usługi to dla przedsiębiorcy możliwość skupienia się na rozwijaniu swojej podstawowej działalności. Hotel zlecając organizację ochrony obiektu podmiotowi zewnętrznemu dokonuje zakupu gotowej usługi. Zwalnia go to z obowiązku organizowania i kierowania wewnętrznymi służbami oraz ich obsługi kadrowo-finansowej. Oznacza to, że płaci miesięcznie za wykonaną kompleksowo usługę, nie wchodząc w szczegóły dotyczące formy zatrudnienia czy rozliczenia z fiskusem i ZUS – mówi Adrian Downarowicz, prezes zarządu Impel Security Provider sp. z o.o.
Usługi outsourcingowe z założenia powinny być tańszą opcją dla firmy niż własne świadczenia. Skala oszczędności uzależniona jest od wielkości ponoszonych kosztów związanych z ochroną lokali. Doświadczenie firmy Impel wskazuje, że outsourcing usług ochrony pozwala optymalizować wydatki oraz zmniejszyć koszty nawet do 40 proc. Zysk firmy wydzielającej ochroną na zewnątrz, to także strona pozafinansowa – Dzięki temu, że ochronę organizuje i nadzoruje profesjonalna firma, klient uzyskuje dostęp do specjalistycznego know-how, które podnosi skuteczność wprowadzonych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa osób i mienia – uważa Adrian Downarowicz.

Opublikowano: 19.03.2010
Aktualizacja: 19.03.2010