Jak Sfinks radzi sobie po pandemii?

Udostępnij artykuł

Sprzedaż gastronomiczna w sieciach należących do Sfinks Polska w 2021 r. wyniosła 103,39 mln zł. Była nieco wyższa niż w 2020 r. mimo mniejszej liczby restauracji i dłuższego okresu lockdownu. Wielomiesięczne zamknięcie gastronomii odbiło się jednak na rocznych wynikach Sfinksa. Jednostkowe przychody ze sprzedaży Sfinks Polska na koniec 2021 r. wyniosły 60,68 mln zł wobec 71,27 mln zł rok wcześniej. Na zmianę poziomu przychodów wpłynęły też przekształcenia w sieci w kierunku większego udziału franczyzy. Jednocześnie spółka w minionym roku wykazała stratę netto w wysokości -19,57 mln zł wobec -61,87 mln zł na koniec 2020 r. (odpowiednio: -19,25 mln zł i -53,52 mln zł po oczyszczeniu z wpływu MSSF16). Drugie półrocze 2021 r. to m.in. przywracanie sprzedaży w sieci, nowe lokale i uruchamianie dodatkowych źródeł przychodów oraz realizacja pozostałych elementów planu stabilizacyjnego.

Sfinks
Sfinks

Na naszych wynikach za 2021 r. ciąży przede wszystkim pierwsze półrocze. Restauracje praktycznie nie prowadziły działalności i to spowodowało bardzo głęboką wyrwę w przychodach. Dodatkowo pociągnęło za sobą konieczność utworzenia odpisów, w związku z utratą wartości majątku trwałego oraz należności, co znalazło odzwierciedlenie na poziomie rocznego wyniku netto. Cieszy jednak to, że w drugim półroczu 2021 nasza sieć podnosiła się przychodowo szybciej i skuteczniej niż po pierwszym lockdownie w 2020 r. W efekcie przychody gastronomiczne były nawet nieco wyższe. O 0,3 proc., niż rok wcześniej mimo mniejszej liczby restauracji i większej liczby dni z zakazem obsługi gości w lokalach. Z kolei wynik EBITDA po oczyszczeniu z wpływu MSSF16 w 2021 r. osiągnął wartość -9,04 mln zł, czyli na zbliżonym poziomie do roku, 2020 kiedy to wynik ten wyniósł -8,60 mln zł – mówi Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

Delivery i dania gotowe

Ograniczenia oraz brak możliwości przyjmowania gości w restauracjach sprawiły, że Sfinks wzmocnił swoją działalność w modelu delivery, a także w segmencie dań gotowych. Rozbudował portfolio wirtualnych marek gastronomicznych i ich zasięg (możliwość dostawy z 66 punktów stacjonarnych na koniec 2021). Dania gotowe marki SPHINX trafiły do kolejnych sieci spożywczych, w tym Biedronka oraz e-sklepów Jokr. Działania w tych obszarach spółka chce rozwijać także w przyszłości jako istotne składowe biznesu.

Po odmrożeniu branży pod koniec maja 2021, po nieprzerwanym 7-miesięcznym lockdownie, spółka odbudowywała sprzedaż w ramach swojej sieci stacjonarnej oraz wracała do zamrożonych inwestycji. W miejsce lokali, które nie wróciły do działalności po zamknięciu, uruchomiono nowe. W sumie w minionym roku otwarto dziewięć restauracji, m.in. w Białymstoku, Bydgoszczy, Krośnie, Krakowie, Lublinie czy w pobliżu Warszawy, z czego większość w modelu franczyzowym.

Drugim ważnym elementem, jaki miał wpływ na wyniki Sfinksa w 2021 r. oraz będzie miał w kolejnych okresach, jest przyznana w I półroczu ub. roku pożyczka z ARP na kwotę przeszło 14 mln zł. Te środki zostały przyznane Sfinks Polska na poczet pokrycia części luki płynnościowej po pandemii, ale co ważne, w kwietniu 2022 r. Agencja zgodziła się na wydłużenie terminu spłaty pożyczki do 2030 r., choć pierwotnie okres ten wynosił pięć miesięcy.

Sphinx i Aperitif

Bardzo trudny, kolejny z rzędu, rok 2021 zamknęliśmy z nieco mniejszą siecią, ale potwierdzonym przekonaniem, że fundamenty naszego biznesu są solidne. Choć w 2022 roku czekają nas kolejne wyzwania, wynikające z sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej oraz nie mniej pracy, to jednak optymistycznie patrzymy w przyszłość. Lata pandemii pokazały, że Sfinks oprócz restauracji czy silnych marek dysponuje niezwykle ważnym, choć trudno mierzalnym aktywem – tzw. goodwill. Składa się na nie zaufanie i gotowość do współpracy kontrahentów, partnerów i pracowników nawet w warunkach piętrzących się trudności.

Bez otrzymanego od nich wsparcia nie moglibyśmy zawrzeć układu z wierzycielami, utrzymać franczyzobiorców i zachować sieć, za co bardzo im dziękuję. Z tym cennym kapitałem weszliśmy w kolejny rok. Starając się jak najlepiej wykorzystać nasze know-how i szanse, jakie stwarza rynek. W głównej spółce Sfinks Polska szczególnie skoncentrujemy się na rozwoju sieci franczyzowej pod najsilniejszą marką, jaką jest SPHINX oraz programu lojalnościowego Aperitif, w którym już uczestniczy ponad 400 tysięcy lojalnie wspierających nas gości restauracji. Natomiast działania związane z rozwojem innych obszarów będą w większości wykonywane przez spółki zależne bądź powiązane, w oparciu o pozyskanie odrębnego finansowania dla tych spółek – dodaje Sylwester Cacek.

Przychody gastronomiczne to przychody wszystkich lokali działających pod markami należącymi do Grupy Sfinks Polska, z wyłączeniem sieci Piwiarnia Warki.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione