Jarosław Gowin: Będą kontrole i ewentualne kary dla przedsiębiorstw m.in. hoteli

Od 7 listopada w hotelach mogą przebywać tylko osoby będące w podróży służbowej, personel medyczny, pacjenci i ich opiekunowie oraz sportowcy. W recepcji należy podpisać oświadczenie, w którym gość potwierdza cel swojego pobytu, którym najczęściej ma być delegacja. Jeśli jednak w czasie kontroli okaże się, że hotel nie przestrzega restrykcji i próbuje obejść wymogi, może otrzymać karę do 30 tys. zł oraz zostać pozbawiony pomocy państwowej. Kontrole dotyczą wszystkich sektorów objętych ograniczeniami.

Jako minister odpowiedzialny za gospodarkę, apeluję do przedsiębiorców z pełnym poczuciem odpowiedzialności, by przestrzegali przepisów, dlatego, że inaczej muszą liczyć się nie tylko z mandatami, karami finansowymi, ale także z zawieszeniem pomocy, która łącznie opiewa na kwotę ok. 40 mld złotych, które w ramach tarczy branżowej trafią do kilkudziesięciu sektorów – powiedział minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, w czasie konferencji prasowej.

Jak wynika z ustawy opublikowanej 28 listopada, naruszenie przez przedsiębiorcę ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach stanowi podstawę odmowy udzielenia pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego.

W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ naruszenia ograniczeń, informuje on podmiot udzielający pomocy publicznej o niedopełnieniu wymogów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:„ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

ŚWIAT HOTELI wrzesień-październik 2020
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.