Jesień przyniesie wzrost wskaźników operacyjnych

Udostępnij artykuł

Ostatni rok dla Grupy Orbis to okres wewnętrznych zmian – wykorzystaliśmy ten czas na ograniczenie kosztów i zwiększenie efektywności firmy. Zdecydowaliśmy o większej koncentracji na podstawowej działalności Orbisu, jaką jest hotelarstwo, co oznaczało sprzedaż segmentów zajmujących się międzynarodowymi przewozami autokarowymi oraz turystyką. Przyszły rok powinien przynieść lepsze rezultaty oraz większe nakłady inwestycyjne, zarówno w Grupie Orbis, jak i całej branży.

Aktualnie analizujemy sygnały płynące z rynku, oczekując na oznaki ożywienia koniunktury. W momencie ich wystąpienia w pierwszej kolejności uruchomimy wstrzymane w ub.r. projekty hotelowe w Warszawie i Krakowie. Na przełomie 2010/2011 rozpoczęta zostanie także budowa Novotelu w Łodzi. W kilku innych miejscach przygotowujemy dokumentację inwestycyjną, która będzie przydatna w kolejnych latach, gdy zmienią się warunki na lokalnych rynkach.

Około połowę gości w obiektach Grupy Hotelowej Orbis stanowią cudzoziemcy. Spadek liczby przyjazdów turystów zagranicznych w 2009 roku był jedną z głównych przyczyn zmniejszenia się frekwencji i średniej ceny w naszych hotelach. Średnia frekwencja w ubiegłym roku wyniosła 47,3 proc., co oznacza spadek o ponad sześć punktów procentowych. Liczymy, że sprawdzą się prognozy Instytutu Turystyki o wzroście liczby przyjazdów turystów do Polski w bieżącym roku, co na pewno wprowadziłoby ożywienie w branży hotelowej.
 

 

Opublikowano: 13.07.2010
Aktualizacja: 13.07.2010