JESSICA dla inwestorów hotelowych

Udostępnij artykuł

Program jest wdrażany w województwach wielkopolskim, zachodniopomorskim, śląskim oraz pomorskim.
– Inicjatywa ta wspierać będzie projekty inwestycyjne w obszarach miejskich, polegające na rewitalizacji budynków, w tym przywracanie lub nadawanie im nowych funkcji. Jedną z takich funkcji może być hotel czy też pensjonat. Wartym podkreślenia jest fakt, iż finansowanie w ramach tej inicjatywy polegać będzie na finansowaniu zwrotnym. Udzielane będą pożyczki, gwarancje oraz finansowanie kapitałowe w zamian za udziały z możliwością ich późniejszego odsprzedania inwestorowi – mówi portalowi Horecanet.pl Leszek Kolasa, konsultant ds. UE TPA Horwath.

Jak czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, program JESSICA w założeniu pomysłodawców jest mechanizmem dystrybucyjnym dla środków publicznych skierowanych na rewitalizację obszarów miejskich. Jednakże proponowaną konstrukcje finansowania można zastosować również dla inwestycji w innych obszarach np.: w infrastrukturę turystyczną, transport publiczny, kulturę, uzbrajanie terenów inwestycyjnych. JESSICA oferuje zestaw instrumentów finansowych, których celem będzie uaktywnienie zdegradowanego obszaru. Będzie to narzędzie, pozwalające samorządom na zbudowanie, a następnie stopniowe finansowanie wieloletniej strategii dla obszarów rewitalizowanych.

Opublikowano: 29.06.2010
Aktualizacja: 29.06.2010