KE ratuje europejską turystykę

Udostępnij artykuł

– Turystyka jest ważną gałęzią gospodarki. Tworzy ją 1,8 mln firm, z których znaczną część stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Zapewnia ona 5,2 proc. miejsc pracy i przyczynia się do wypracowania ponad 5 proc.europejskiego PKB – czytamy w komunikacie.

Celem zaprezentowanego przez Komisję Europejską komunikatu jest utrzymanie przez Europę pozycji najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie. W 2008 r. "stary kontynent" odwiedziło 370 mln turystów z całego świata, co stanowi ponad 40 proc. wszystkich odbytych podróży.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość, w tym za rynek wewnętrzny towarów, powiedział: „Traktat lizboński po raz pierwszy stworzył wspólnotowe ramy dla rozwoju turystyki w Europie. Umożliwia nam to opracowanie polityki, która wykorzystuje różnorodność oferty oferowanej przez sektor turystyczny, zarówno europejskim, jak i pozaeuropejskim turystom. Musimy zatem utrzymać europejski przemysł turystyczny na pozycji lidera innowacyjnych rozwiązań. W odpowiedzi zapewni on więcej miejsc pracy oraz bardziej zrównoważoną i zróżnicowaną ofertę turystyczną. Choć będzie to wymagać wielu wysiłków, naszym celem jest utrzymanie pozycji Europy jako najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie. Zaprezentowany komunikat przedstawia 21 działań, które wprowadzą europejski przemysł turystyczny w XXI wiek."

Wśród przedstwionych działań znalazły się m.in.:

– Stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie (m.in.rozwijanie innowacji w sektorze turystycznym, idea stworzenia wspólnej platformy łączącej głównych aktorów sektora turystyki – agencji podróży, hoteli oraz przedłużenie sezonu turystycznego)

– Pobudzanie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości (m.in. ułatwienie
wymiany najlepszych praktyk pomiędzy sieciami regionalnych i zrównoważonych kierunków turystycznych w celu opracowania wskaźników zrównoważonego zarządzania oraz opracowanie znaku "Turystyka wysokiej jakości" w celu nagradzania osiągnięć w podnoszeniu jakości usług europejskich przedsiębiorstw i obiektów turystycznych)

– Większe włączenie turystyki w pozostałe obszary polityki UE i wykorzystanie na jej rzecz istniejących instrumentów finansowych.

Opublikowano: 12.07.2010
Aktualizacja: 12.07.2010