Koncepcja Wyspy Spichrzów zatwierdzona

Udostępnij artykuł

Koncepcja ta jest plonem konkursu rozpisanego w styczniu przez Polnord SA i rozstrzygniętego 28 kwietnia 2010 r. Tym samym spełnione zostały warunki dotyczące opracowania i zatwierdzenia koncepcji, opisane w umowie przedwstępnej z 31 grudnia 2009, zawartej pomiędzy Miastem Gdańsk i spółką. Umowa dotyczy wspólnego zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów. Po uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powołana zostanie spółka celowa, w której Miasto obejmie 49 proc. udziałów, a Polnord – 51 proc.

Miasto etapowo wniesie do spółki aportem grunt, którego wartość wstępnie oszacowano na 59 mln zł, zaś spółka wkład pieniężny w tej samej wysokości. Polnord zobowiązuje się też do wybudowania Muzeum Bursztynu, infrastruktury technicznej (drogi, instalacje), oraz do zapewnienia finansowania zewnętrznego inwestycji. Początek prac przewiduje się na III/IV kwartał 2011. Muzeum Bursztynu powstanie w latach 2012-2013.

Projekt inwestycyjny zakłada wybudowanie około 25 tys. mkw. powierzchni mieszkalnej, ok. 10 tys. mkw. powierzchni hotelowej oraz ok. 10 tys. mkw. powierzchni usługowo-handlowo-biurowych. Ponadto przewiduje się budowę elementów infrastruktury publicznej. Przewidywany koszt inwestycji to 450 mln zł.

 

Opublikowano: 15.07.2010
Aktualizacja: 15.07.2010