Kontrola lokali na terenie Mrągowa

Udostępnij artykuł

Inspekcje przeprowadzono w 13 lokalach gastronomicznych w dziewięciu stwierdzając nieprawidłowości takiego rodzaju, jak: posługiwanie się wagami z nieaktualnymi cechami legalizacji lub bez cechy legalizacji (6 przypadków), nieuwidocznienie gramatur oferowanych potraw (5 przypadków), czy nieaktualne ksiąŜeczki zdrowia zatrudnionego personelu (w dwóch placówkach). W jednym lokalu stwierdzono nierzetelną obsługę konsumentów (zaniżono objętość alkoholu i wagę wydanych potraw).

Kontrola obejmowała m.in. rzetelność obsługi konsumentów, jakość handlową oferowanych towarów, przestrzeganie przepisów z zakresu oznakowania produktów (także oznaczenie ceną), przepisów sanitarno-porządkowych, prawidłowość obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi, czy legalność prowadzonej działalności gospodarczej.

Odnośnie artykułów żywnościowych skontrolowano 30 placówek (w tym dwie hurtownie), stwierdzając nieprawidłowości w 20 z nich. Dotyczyły one głównie oferowania towarów po upływie dat ważności (31 partii towarów w 4 placówkach, przy 165 partiach sprawdzonych), sposobu uwidaczniania cen (uwagi wniesiono w 17 sklepach), czy posługiwania się wagą z nieaktualną cechą legalizacji (w jednym przypadku). Ponadto, w wyniku badań laboratoryjnych, zakwestionowano jakość dwóch partii produktów (ser kozi, miód).

Opublikowano: 04.08.2010
Aktualizacja: 04.08.2010