Lavazza będzie działać na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

W związku z planami Unii Europejskiej, zakładającymi osiągnięcie do 2050 roku statusu pierwszego na świecie bloku krajów, które mają zerowy wpływ na klimat, marka kawowa ogłosiła przystąpienie do inicjatywy „CEO Carbon Neutral Challenge”. Firma podjęła ten krok w ramach odpowiedzi na list otwarty opublikowany w listopadzie przez Marco Bizzarriego, Prezesa i Dyrektora Generalnego „Gucci”, który stał się również jedną z istotnych kwestii podkreślanych na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Wyzwanie zachęca przedsiębiorstwa do traktowania maksymalnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, jako priorytetu w swoich działaniach, które zmierzać powinny do całkowitego ich wyeliminowania. Lavazza będzie przestrzegać „zasad przewodnich” określonych przez CEO Carbon Neutral Challenge i ogłoszonych na http://ceochallenge.gucci.com. Myślą przewodnią inicjatywy jest również zachęcenie przedstawicieli różnych gałęzi przemysłu, do inwestowania w skuteczne zarządzanie wszystkimi procesami w ich organizacjach, w celu zminimalizowania wpływu na środowisko.

Kolejny krok to analiza pozostałych źródeł emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw i przekształcenie ich na rozwiązania naturalne, mające na względzie ochronę różnorodności biologicznej i światowego dziedzictwa leśnego, przyczyniając się tym samym bezpośrednio do łagodzenia zmian klimatu.

Działania Lavazzy zmierzające do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych rozpoczęły się wiele lat temu. Jednak globalna ekspansja na światowych rynkach, na których stale rośnie popyt na kawę oraz pogłębianie się kryzysu klimatycznego zmuszają liderów branży do określenia na nowo zrównoważonego łańcucha wartości i zwiększenia wysiłków, aby jak najszybciej osiągnąć „neutralność węglową” w działalności przemysłowej i łańcuchu produkcyjnym – mówi Antonio Baravalle, dyrektor generalny Grupy Lavazza. Przyjmując zaproszenie Marco Bizzarriego, planujemy rozszerzyć nasze programy inwestycyjne i innowacyjne oraz działania organicznie. Pojedyncze inicjatywy nie wystarczą: mocno wierzymy w konieczność wspólnego wysiłku wszystkich graczy na rynku, niezależnie od wielkości i niezależnie od branży.

NOWOŚCI GASTRONOMICZNE – LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2019
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

W ostatnich latach Lavazza poważnie zaangażowała się w tworzenie gospodarki niskoemisyjnej, zgodnie z Agendą 2030, którą spółka podpisała w 2017 r., przestrzegając celów zrównoważonego rozwoju, które wyznaczają drogę dla jej działań w tym zakresie. Lavazza zaadaptowała systemowe podejście do zrównoważonego rozwoju, a jej dążenie do „neutralności węglowej” obejmuje różne działania:

  • szczegółową analizę i sprawozdawczość dotyczącą emisji bezpośrednich i pośrednich;
  • projekty mające na celu zmniejszenie emisji (np. działania w zakresie efektywności energetycznej oraz korzystanie w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii w zakładach we Włoszech i Francji),
  • działania na rzecz zrównoważonego pakowania (zwiększenie możliwości recyklingu) i zmniejszenia wpływu środowiskowego wszystkich opakowań wykorzystywanych przez Grupę Lavazza;
  • realizację planu działań zmniejszających emisję, który ma zostać opracowany w 2021r., a oparty będzie na szeregu projektów Fundacji, realizowanych w 17 krajach, mających również na celu dążenie do zrównoważonej uprawy i ponownego zalesiania.

Z jednej strony obserwować możemy bezprecedensowe wysiłki na rzecz realizacji Agendy 2030 – np. Zielony Nowy Ład Unii Europejskiej lub jasne stanowiska zajmowane przez świat finansów. Z drugiej strony wiemy, że wciąż jesteśmy daleko od osiągniecia Globalnych Celów, zwłaszcza jeśli spojrzymy na skutki zmian klimatycznych, na których negatywny wpływ narażone są szczególnie wrażliwe uprawy kawy. W odpowiedzi na te wyzwania, nasza Fundacja od wielu lat opracowuje projekty mające na celu wspieranie społeczności plantatorów i producentów kawy na całym świecie i zwalczanie ryzyka, że miliony hektarów plantacji znikną w ciągu kilku dekad, a 25 milionów plantatorów kawy straci środki do życia i zostanie zmuszonych do migracji – podsumowuje Antonio Baravalle.

Lavazza dołącza do CEO Carbon Neutral Challenge razem z Gucci i Real Real. Gucci jest częścią Kering, które również zadeklarowało całkowitą neutralność węglową.

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.