Leśne Runo: blisko 6 mln przychodów w 2009 r.

Udostępnij artykuł

– Wzrost ten spowodowany jest przede wszystkim rozwojem sieci w 2009 roku, kiedy to otwarto dwie nowe restauracje – jedną w miejscowości Czarna Woda, a drugą w Głogoczowie. Ponadto na wzrost przychodów wpływ miało zwiększenie sprzedaży w dotychczas już funkcjonujących restauracjach – mówi Hubert Wiktorowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Kuchni S.A. – Przychody ze sprzedaży stanowią 99 proc. przychodów ogółem w spółce – dodaje. – Analizując strukturę kosztów działalności podkreślić należy, że przy wzroście przychodów nastąpiło zmniejszenie się udziału kosztów zużycia materiałów i energii oraz utrzymanie udziału kosztów usług obcych w przychodach na poziomie roku 2008. Udział przedmiotowych kosztów w sprzedaży kształtuje się na poziomie 54,87 proc. Ten efekt uzyskano przede wszystkim poprzez wprowadzenie aktywnej sprzedaży produktów i kontroli kosztów, co w efekcie zwiększyło rentowność prowadzonej działalności – dodaje Hubert Wiktorowski.
Pierwsza restauracja marki Leśne Runo powstała w roku 2001. Obecnie pod tym szyldem działa 14 restauracji, w tym 10 będących własnością TPPK SA oraz cztery funkcjonujące na zasadzie franczyzy.
Wszystkie restauracje zlokalizowane są przy głównych drogach krajowych, w sąsiedztwie stacji paliw różnych marek. Leśne Runo zatrudnia 91 osób, z czego 95 proc. stanowią kobiety.
W tym roku do sieci dołączyły dwie restauracje. Ostatnio otwarty został obiekt w miejscowości Nowa Dęba w województwie podkarpackim. Nowa restauracja zlokalizowana jest przy stacji Statoil, przy drodze krajowej nr 9 Radom-Rzeszów. 

Opublikowano: 09.04.2010
Aktualizacja: 09.04.2010