Łódzkie: wzrost liczby korzystających z hoteli

Udostępnij artykuł

W 2009 r. stopień wykorzystania pokoi w hotelach w woj. łódzkim wyliczono na 43,9 proc. (45,2 proc. w 2008 r.). Natomiast stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyniósł 34,5 proc. (37,2 proc. w 2008 r.). Od stycznia do grudnia z hoteli w Łódzkiem skorzystało 529445 osób (498239 w 2008 r.), w tym 89774 turystów zagranicznych (90046 w 2008 r.). Ogółem udzielono 854394 noclegi (801521 w 2008 r.), w tym 196847 turystom zagranicznym (182259 w 2008 r.). Wynajęto 607519 pokoi (553661 2008 r.), w tym 155159 turystom zagranicznym (139224 w 2008 r.).
Natomiast stopień wykorzystania pokoi we wszystkich obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania w województwie łódzkim wyniósł w 2009 r. 42,7 proc. (43,4 proc. w 2008 r.). Stopień wykorzystania miejsc noclegowych wyliczono na 36 proc. (37,1 proc. w 2008 r.). Z obiektów noclegowych skorzystały w omawianym okresie 923682 osoby (891886 w 2008 r.), w tym 115503 turystów zagranicznych (115359 w 2008 r.). Ogółem udzielono 1941237 noclegów (1864377 w 2008 r.), w tym 291293 turystom zagranicznym (262595 w 2008 r.). Wynajęto 787997 pokoi (734658 w 2008 r.), w tym 186862 turystom zagranicznym (164054 w 2008 r.).
Według danych Ministerstwa Sportu i Turystyki w województwie łódzkim działa obecnie 99 skategoryzowanych obiektów noclegowych. 78 z nich to hotele, w tym jedenaście jednogwiazdkowych, 23 dwugwiazdkowe, 41 trzygwiazdkowych i trzy czterogwiazdkowe. Nie ma na razie ani jednego obiektu z pięcioma gwiazdkami. Miasto liczyło na sieć Hilton, której hotel miał ruszyć na początku kwietnia tego roku. Jednak inwestor – firma Bacoli Properties – nie wywiązał się ze zobowiązań.

Opublikowano: 12.04.2010
Aktualizacja: 12.04.2010