Louvre Hotels Group z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę promuje standardy ochrony dzieci w hotelach

Udostępnij artykuł

Louvre Hotels Group przyjęła zaproszenie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę do współpracy przy opracowaniu procedur mających na celu przeciwdziałanie zjawisku wykorzystywania przez przestępców obiektów hotelowych do krzywdzenia dzieci. Akcja jest częścią inicjatywy na rzecz wzmocnienia prawnej ochrony najmłodszych, a przygotowany dokument wraz z programem szkoleń stanowi podstawę uniwersalnych standardów, które powinny znaleźć zastosowanie we wszystkich hotelach w Polsce.

dziecko w hotelu

Osoby poniżej 18 roku życia są szczególnie narażone na przemoc i wykorzystywanie seksualne. Na całym świecie, również w Polsce, dzieci padają ofiarami przestępstw tego rodzaju także w kontekście podróży i turystyki. Sprawcy szukają miejsc, które zapewnią im poczucie anonimowości i odosobnienia. Dlatego dzieci narażone są na krzywdę w hotelach i innych obiektach turystycznych oferujących wynajem pokoi. Skuteczne przeciwdziałanie temu zjawisku wymaga zaangażowania całej branży w celu przyjęcia jednolitych standardów ochrony dzieci. Temu właśnie służy inicjatywa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która wypracowała wzór procedur, które mogą zostać zaadaptowane przez hotele i inne obiekty noclegowe w całej Polsce. Dokument został przedłożony do konsultacji liderom branży. W panelu eksperckim z ramienia Louvre Hotels Group wzięli udział Tomasz Krekora, General Manager hotelu Campanile Kraków, oraz Aleksander Laskowski, Deputy General Manager hotelu Campanile Bydgoszcz.

Wrażliwość załogi hotelowej odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu krzywdzie dzieci. Zawsze uczulamy naszych pracowników, by w kontakcie z gośćmi zachowywali czujność i reagowali, jeśli tylko zaobserwują niepokojące sygnały. Wiemy jednak, że to trudne zadanie. Wymaga odpowiedniej wiedzy i dużej odwagi. Dlatego chcemy podjąć odpowiednie zobowiązania na poziomie całej naszej sieci i wyposażyć naszych pracowników w konkretne narzędzia w postaci procedur i scenariuszy postępowania oraz przeszkolić ich w skutecznym stosowaniu tych narzędzi, które, jak wierzymy, wkrótce staną się uniwersalnym standardem dla branży hotelarskiej w naszym kraju – mówi Tomasz KrekoraGeneral Manager hotelu Campanile Kraków.

Nowe procedury ochrony dzieci w Louvre Hotels Group przygotowane na podstawie wzoru Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę zostały poddane dalszym dyskusjom na poziomie całej grupy i poszczególnych zespołów hotelowych, a pracownicy wzięli udział przeprowadzonym przez Fundację webinarze, który wprowadził ich w temat i przygotował do stosowania nowych zasad w praktyce.

Mamy nadzieję, że inicjatywa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę przerodzi się w ogólnopolski ruch, w który włączą się wszyscy aktorzy w branży, wprowadzając w swoich obiektach procedury oparte na uniwersalnym wzorze. Liczymy też na sukces starań Fundacji o zmiany w prawie, które dostarczą wszystkim hotelarzom narzędzi do skutecznego egzekwowania najwyższych standardów ochrony najmłodszych gości – dodaje Aleksander Laskowski, Deputy General Manager hotelu Campanile Bydgoszcz.

Źródło: Louvre Hotels Group

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Autor: Horecanet
Opublikowano: 13.04.2023
Aktualizacja: 13.04.2023