Manufaktura Piwa Wódki i Wina zakłada spłatę 100 proc. wierzytelności

Udostępnij artykuł

Zarząd Manufaktury Piwa Wódki i Wina złożył 26 września br. do Sądu program w ramach postępowania układowego. Intencją planu jest spłata 100% wierzytelności w różnych formach.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina Janusza Palikota
Manufaktura Piwa Wódki i Wina Janusza Palikota

Wierzyciele zostali podzieleni na 5 grup. Pierwsza grupa obejmująca instytucje państwowe jak ZUS czy US oraz druga grupa obejmująca małych wierzycieli do 25 900 zł będą spłacone w 100% gotówką. Grupa 3 i 4, obejmujące większych wierzycieli zostaną spłacone również w 100% w formule, gdzie 30% oddane zostaje gotówką, 70% konwertowane jest na kapitał, a następnie poprzez sprzedaż akcji lub spółki będzie zapłacone gotówką. W przypadku inwestorów powiązanych ze Spółką, w tym Janusza Palikota, nastąpi zamiana całości wierzytelności na kapitał Spółki. Po akceptacji zaproponowanego planu przez Wierzycieli, Sąd zatwierdzi jego realizację. Ewentualne odrzucenie planu w głosowaniu Wierzycieli oznaczać będzie konieczność uruchomienia procedury upadłościowej, skutkującej utratą dużej wartości posiadanych przez Spółkę aktywów.

Jesteśmy w momencie, który określi przyszłość Manufaktury Piwa Wódki i Wina. Plan układu został złożony do Sądu nadzorującego proces. Po jego akceptacji w głosowaniu Wierzycieli zostanie zatwierdzony przez Sąd. Wierzę, że uda się uzyskać poparcie dla propozycji przygotowanej przez Zarząd wraz z grupą Inwestorów pod kierownictwem Marka Maślanki, któremu osobiście dziękuję za pomoc i wsparcie udzielone w najtrudniejszym momencie dla Spółki. Dzięki zaangażowaniu ze strony spółki Kraftowe Alkohole zachowaliśmy zdolność do prowadzenia działalności biznesowej oraz uzyskaliśmy czas na opracowanie planu restrukturyzacyjnego, będącego podstawą postępowania układowego. Dokończyliśmy też kluczowe dla realizacji planu na lata 2024-2028 inwestycje w linię do rozlewu wódki oraz maszynę do dealkoholizacji  – powiedział Janusz Palikot, prezes Zarządu MPWiW.

Realizacja planu zakłada zwrot 100% należności w okresie do 5 lat dla wszystkich małych Wierzycieli
(z wierzytelnościami do 25 900 zł), spłacanych przelewami gotówkowymi. Instytucje państwowe (Urząd Skarbowy, ZUS, gmina) otrzymają także 100% należnych pieniędzy, powiększonych o odsetki. Grupa Wierzycieli mających wierzytelności nieprzekraczające kwoty 500 000 zł oraz tych przekraczających tę wartość otrzymają zwrot 30% wierzytelności w gotówce. Pozostała część zostanie zamieniona na kapitał Spółki. Spłata całości wierzytelności wobec tych Wierzycieli nastąpi w przypadku sprzedaży Spółki lub akcji nowemu właścicielowi czy odkupu przez obecnych. W stosunku do Wierzycieli powiązanych z MPWiW, w tym Janusza Palikota, została zaproponowana zamiana całości wierzytelności na kapitał. Plan zakłada możliwość sprzedaży całej działalności pod warunkiem dokonania spłat w ramach określonych w dokumencie złożonym do Sądu. Nadzorca układu w najbliższym czasie zamieści test inwestora pokazujący różnicę między zaproponowanym postępowaniem układowym a postępowaniem upadłościowym. Szczegóły planu są dostępne w ramach systemu KRZ, a także na stronie www.browar-tenczynek.pl/pzu

Alternatywą dla proponowanej restrukturyzacji jest upadłość, oznaczająca wyprzedaż aktywów należących do Manufaktury Piwa Wódki i Wina za kawałek ich rzeczywistej wartości, co nie pozwoli zapewnić zwrotu zainwestowanych pieniędzy wszystkim Inwestorom i Wierzycielom. To właśnie wniosek o upadłość złożony przez jednego z dużych udziałowców MPWiW legł u podstaw uruchomienia postępowania układowego przez Zarząd, w celu ochrony wartości aktywów. Dzięki układowi istnieje realna szansa na spłatę zobowiązań wobec Wierzycieli i utrzymanie Spółki na rynku.

W ramach działań przygotowawczych do postępowania układowego MPWiW zredukowała swoje koszty z kwoty ok. 5 mln zł miesięcznie do 1,8 mln zł, bez utraty zdolności do działania. Przy planowanej na 4. kwartał tego roku sprzedaży na poziomie ok. 5 mln zł miesięcznie koszty są obsługiwane bez problemów i bez narastania długów. Jest to zasadnicza zmiana wobec sytuacji z ostatnich kilkunastu miesięcy i to zmiana wyraźnie na korzyść. Jednocześnie, we współpracy ze spółką Kraftowe Alkohole Marka Maślanki trwa proces wdrażania nowych produktów dedykowanych kolejnym sieciom dystrybucyjnym, co zwiększa sprzedaż, a tym samym dochód. Dobiega końca proces inwestycyjny polegający na uruchomieniu w Tenczynku linii do rozlewu wódki i maszyny do dealkoholizacji, co umożliwi wprowadzenie następnych produktów. 

RYNEK GASTRONOMICZNY W POLSCE – RAPORT 2023
>> kliknij, aby zapoznać się z ubiegłorocznym wydaniem <<

Źródło: Manufaktura Piwa Wódki i Wina

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione

Autor: Horecanet
Opublikowano: 27.09.2023
Aktualizacja: 27.09.2023