Masters of Travel: mniej delegacji i zrównoważony rozwój – debata o biznesowych wyjazdach

Udostępnij artykuł

Ideą corocznej rady Masters of Travel organizowanej przez Accor jest współpraca z liderami branży na temat sektora w nowej rzeczywistości. W tym roku przedstawiciele 10 europejskich gospodarek debatowali nad wagą zrównoważonego rozwoju i wellbeing w kontekście podróży służbowych. Zdaniem ekspertów dzisiaj wyjazdy muszą mieć istotne uzasadnienie w kontekście wpływu na środowisko naturalne. Z tego względu ich liczba może ograniczyć się do wyłącznie kluczowych delegacji.

Masters of Travel

Jak przewiduje Sophie Hulgard, Senior Vice President Sales Northern Europe w Accor, w 2022 roku odbędzie o 20 proc. mniej wyjazdów biznesowych niż w 2019. Choć niektórzy uczestnicy „Masters of Travel” sądzą, że ten wskaźnik sięgnie 50 proc. Eksperci podkreślają, że za taką redukcję odpowiada szeroka digitalizacja, która zastępuje potrzebę delegacji i organizowania bezpośrednich spotkań biznesowych.

Jednak badania zlecone przez Accor wykazały, że przedsiębiorcy wciąż widzą duże znaczenie spotkań twarzą w twarz. W ich przekonaniu przekładają się na o 25 proc. większe przychody w porównaniu do rozmów on-line. Ponadto wśród korzyści bezpośrednich spotkań ankietowani wymieniają także pozytywny wpływ na samopoczucie i interakcje z partnerami, współpracownikami czy kontrahentami.

Członkowie „Masters of Travel” podkreślają, że największym priorytetem dla firm jest dzisiaj zachęcanie pracowników do bezpośrednich spotkań. W przekonaniu, że przynoszą one większą produktywność i wzrost efektów biznesowych. Wspomniane wyżej badania potwierdzają, że specjaliści przewidują zawarcie średnio o 23 proc. więcej transakcji w ciągu roku, przy spotkaniach twarzą w twarz. Jednak eksperci zauważają, że priorytety biznesowych podróży w nowej rzeczywistości znacznie zmieniły się.

Podróże służbowe z sensem

W postpandemicznej rzeczywistości, gdzie troska o środowisko naturalne staje się wiodącym trendem, koszt węglowy każdego wyjazdu służbowego musi mieć swoje uzasadnienie. Jak podkreślają eksperci: kompensacja emisji gazów cieplarnianych już nie wystarcza, dlatego partnerzy muszą udowodnić, że aktywnie zmniejszają swój ślad węglowy. Dlatego wirtualne spotkania stanowią dziś dużą wartość dla biznesu, a delegacje czy bezpośrednie rozmowy muszą znajdować uzasadnienie względem rzeczywistego wpływu na środowisko naturalne. Wobec tego można spodziewać się, że w 2023 roku zamiast budżetu finansowego biznes częściej będzie skupiał się na budżecie węglowym.  

Jednym z pozytywnych skutków pandemii jest powstanie trendu świadomego podróżowania („mindful travel”). Zgodnie z nim priorytetem staje się cel zawodowy, ekonomiczny, środowiskowy i osobisty wyjazdu. Wśród sposobów, w jakie pracodawcy nadają znaczenie podróżom służbowym, można znaleźć:

  • Porównywanie ofert hotelowych i transportowych  przy użyciu kalkulatorów emisji dwutlenku węgla, dzięki czemu rośnie świadomość kosztów środowiskowych związanych z podróżami. Narzędzia takie jak kalkulator udostępniany przez Accor pokazują wpływ różnych czynników na proces planowania wyjazdu.
  • Promowanie dłuższych pobytów w hotelach, nawet jeśli oznacza to „bleisure”, czyli łączenie pracy z wypoczynkiem. Według jednego z uczestników debaty zorganizowanej przez Accor spotkanie z czterema lub pięcioma klientami zamiast z jednym lub dwoma oznacza mniej podróży. A za razem obniżenie emisji dwutlenku węgla. Co dziesiąta osoba planuje przedłużyć swój wyjazd dzięki możliwości pracy zdalnej zagranicą. Połowa respondentów z badania Accor docenia elastyczność, jaką niesie praca z dowolnego miejsca, co wpływa na poprawę wizerunku pracodawcy.
  • Oczekiwanie przestrzegania najwyższych standardów zrównoważonego rozwoju i brak akceptacji dla „green washingu”. Uczestnicy debaty podkreślali, że dziś biznes zwraca szczególną uwagę na konkretny program ekologiczny i plany oparte na zrównoważonym rozwoju.
  • Zachęcanie branży hotelarskiej do promowania świadomych podróży oraz wspierania biznesu w bardziej zrównoważonych wyborach. Dzięki wyraźnej informacji o rzeczywistym wpływie podróży i pobytu na środowisko w postaci np. prezentowania śladu węglowego.
  • Prezentowanie referencji partnerów nie tylko z zakresu zrównoważonego rozwoju, ale także etyki biznesu, odpowiedzialnej turystyki, zaangażowania społecznego, różnorodności i inkluzywności.
  • Zwracanie uwagi na wpływ podróży na samopoczucie, zdrowie psychiczne i satysfakcję pracowników – badania Accor wykazały, że 47 proc. osób tęskni za interakcją ze współpracownikami.

Wnioski z Masters of Travel

Podczas „Masters of Travel” eksperci podkreślili zmianę pokoleniową w zakresie delegacji. Jej przejawem jest przykładanie mniejszej wagi do wyższego standardu obiektu. Na znaczeniu zyskują programy lojalnościowe, takie jak ALL – Accor Live Limitless. Gwarantują nie tylko sam pobyt, ale i doświadczenia wykraczające poza hotel, dostarczające dodatkowe przeżycia.

Pełny raport „Business of Travel”
>> prosimy kliknąć, aby się zapoznać <<

W związku z pojawieniem się wirtualnych narzędzi, liczba spotkań biznesowych może zmaleć nawet o 20 proc. Wiele firm przekonało się, że część z tych spotkań nie jest konieczna. W efekcie obserwujemy wzrost świadomości w zakresie wyjazdów, a przedsiębiorcy skupiają się na tylko kluczowych delegacjach biznesowych podsumowuje Sophie Hulgard, Senior Vice President Sales Northern Europe w Accor. – Wyjazdy służbowe dają możliwość nawiązywania prawdziwych kontaktów, a wraz z nimi niosą niezwykłą siłę i wartość – nie tylko dla biznesu, ale poprawy satysfakcji i samopoczucia pracowników, co przekłada się na ich lojalność wobec pracodawców. Dzisiaj przed biznesem stoi kluczowe wyzwanie planowania delegacji w sposób zrównoważony z myślą o pracownikach, ale i środowisku.

Accor zobowiązał się do popularyzowania postawy niskoemisyjnej w całej grupie, a także wśród partnerów. Sieć opracowała i wdraża odpowiednie rozwiązania m.in. w obszarze emisji gazów cieplarnianych i ograniczania odpadów żywnościowych.

W marcu 2021 roku Accor stał się pierwszą dużą międzynarodową grupą hotelarską, która wyznaczyła długoterminowe, oparte na badaniach naukowych cele w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla zgodnie z wytycznymi Porozumienia Paryskiego. W listopadzie 2021 roku, podczas szczytu klimatycznego COP26, grupa zobowiązała się ponadto do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku jako pierwsza międzynarodowa sieć hotelowa. 4 listopada 2021 roku Accor podpisał Deklarację z Glasgow w kwestii działań na rzecz ochrony klimatu w turystyce. Zainicjowaną przez Światową Organizację Turystyki ONZ (UNTWO). Zobowiązania te opierają się na dziesięcioletniej pracy u podstaw w obszarze zrównoważonego rozwoju w ramach pionierskiej inicjatywy Planet 21, którą Accor zapoczątkował w 2011 roku.

ŚWIAT HOTELI – MAJ-CZERWIEC 2022
>> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <<

Świat Hoteli czerwiec 2022

Źródło: Accor

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Autor: Horecanet
Opublikowano: 02.08.2022
Aktualizacja: 02.08.2022