MSP sprzedaje udziały w spółce Centrum-Hotele

Udostępnij artykuł

Do nabycia jest 127 500 udziałów dla jednego nabywcy, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza pakietu 127 500 udziałów wynosi 80 648 850 zł.

Spółka powstała w 2008 roku na bazie Przedsiębiorstwa Turystycznego Łódź. Po komercjalizacji Centrum-Hotele to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Spółka działa na rynku usług hotelarskich i gastronomicznych. Obecnie główne przychody firmy pochodzą z typowej działalności hotelarskiej. Firma współuczestniczy w organizacji i zapewnieniu bazy noclegowej i konferencyjnej dla sympozjów, kongresów, zjazdów i różnego rodzaju imprez firmowych.

Firma dysponuje niemal tysiącem miejsc noclegowych i dwudziestoma salami konferencyjnymi. To obecnie największa w Łodzi baza hotelowo-konferencyjna, stanowiąca niemal 1/3 miejsc noclegowych w kategoryzowanych obiektach w tym mieście. Ze względu na bardzo zróżnicowaną strukturę posiadanej bazy hotelowej, klientami spółki są zarówno goście biznesowi przyjeżdżający do Łodzi w interesach, jak i indywidualni. Centrum-Hotele jest także właścicielem działki na Rogach, położonej na niezwykle atrakcyjnych przedmieściach Łodzi, nieopodal Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.

Jak już pisaliśmy, 19 sierpnia 2009 r. została podpisana pomiędzy MSP a wspólnikami spółki cywilnej Capiński&Patena Ekspertyzy Finansowe s.c. z siedzibą w Nowym Sączu umowa dotycząca sporządzenia analiz przedprywatyzacyjnych spółki Centrum-Hotele Sp. z o.o.

Opublikowano: 16.07.2010
Aktualizacja: 16.07.2010