Na Wybrzeżu Środkowym brakuje pięciogwiazdkowców

Udostępnij artykuł

Rozmieszczenie zasobów bazy hotelowej na Wybrzeżu Środkowym jest stosunkowo równomierne. W Ustce jest sześć hoteli (25,1 proc. miejsc noclegowych), w Łebie pięć (28,2 proc.), w Darłowie cztery (22,5 proc.), a w Mielnie trzy (17,9 proc.). Ponadto jeden hotel czterogwiazdkowy zlokalizowany jest w Dąbkach, w okolicach Darłowa (6,2 proc.). W podziale na kategorie dominują hotele trzygwiazdkowe – osiem obiektów (54,1 proc. ogólnej liczby miejsc noclegowych). Hoteli dwugwiazdkowych jest pięć (21,7 proc.), hoteli czterogwiazdkowych – cztery (23 proc.) oraz jeden hotel jednogwiazdkowy (1,2 proc.).

Pozytywnym zjawiskiem jest rosnące obłożenie pokoi hotelowych. W 2008 roku pomimo przyrostu bazy hotelowej, stopień wykorzystania miejsc noclegowych zwiększył się w stosunku do roku poprzedniego o około 12 punktów procentowych. Najwyższy wskaźnik wykorzystania pokoi hotelowych zanotowano w Mielnie – około 71 proc., a najniższy w Łebie – około 27 proc. W 2008 roku w hotelach w tym rejonie wynajęto około 125 tys. pokoi. Niemal połowę korzystających z noclegów stanowili turyści zagraniczni (ok. 46 proc.). Najwyższy odsetek noclegów udzielonych tej grupie odwiedzających wystąpił w Mielnie – około 65 proc. oraz w Darłowie – około 64 proc.

Mniej rozwinięta baza hotelowa, niższe obłożenie w stosunku do innych rejonów Pomorza oraz mniejszy udział obcokrajowców w grupie docelowej hoteli Wybrzeża Środkowego wynikają przede wszystkim ze słabej infrastruktury transportowej. Jej obecny stan uniemożliwia szybkie i wygodne dotarcie do miejscowości turystycznych. Dodatkowym czynnikiem, który zmniejsza atrakcyjność rynku hotelowego w tym rejonie jest także brak dużych miejscowości nadmorskich, które charakteryzują się bogatą infrastrukturą turystyczną zapewniającą gościom rozrywkę także poza sezonem letnim. Największym miastem Wybrzeża Środkowego jest Ustka, która liczy jedynie około 16 tys. mieszkańców. Do słabych wyników rynku hotelarskiego w tym rejonie przyczynia się także brak miejscowości typowo uzdrowiskowych oraz brak miejsc zabytkowych. Ta część polskiego wybrzeża może się jednak poszczycić wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi (największe w Europie skupisko ruchomych wydm), które stanowią o jego wysokiej atrakcyjności turystycznej. Jednak bez odpowiednich inwestycji w budowę nowych jak i unowocześnienie już istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz intensyfikacji działań promocyjnych rozwój bazy hotelowej będzie utrudniony.

Opublikowano: 30.06.2010
Aktualizacja: 30.06.2010