Norbert Okowiak prezesem zarządu R&C Union

Udostępnij artykuł

Piotra Mikołajczyka złożył rezygnację z funkci prezesa zarządu 30 czerwca 2010 roku w związku z objęciem funkcji członka rady nadzorczej. Decyzją rady nadzorczej Norbert Okowiak został powołany nowym prezesem zarządu.

– Norbert Okowiak legitymuje się ponad piętnastoletnim doświadczeniem w budowaniu i rozwoju sieci gastronomicznych. W latach 1996-2007 pełnił kolejno funkcje: kierownika działu szkoleń, dyrektora personalnego oraz dyrektora operacyjnego w spółce American Restaurants Sp. z o.o., w której był odpowiedzialny m.in. za tworzenie systemów szkoleń i rozwoju kadry kierowniczej, strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania sieciowego oraz współtworzenie strategii marketingowej nowego konceptu restauracyjnego – informują przedstwiciele spółki.

Obecnie zarząd spólki tworzą: : Norbert Okowiak – prezes zarządu oraz Maciej Stróżyk – członek zarządu. Jak już informowaliśmy na początku lipca, w spółce zaszły również zmiany w radzie nadzorczej. Z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej zrezygnowali Romuald Jaśkiewicz oraz Jarosław Ostrowski. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, które odbyło się 30 czerwca, powołało w skład rady nadzorczej: Piotra Mikołajczyka oraz Pawła Ciobana.

Aktualnie spółka R&C Union SA ma w swoim portfolio 13 restauracji Sioux , 4 restauracje Fenix oraz 5 klubów działających pod nazwą Lizard King i 2 kluby pod nazwą Fever.

W I kw. 2010 r. firma uzyskała przychody netto w wysokości 4899,6 tys. zł., co oznacza wzrost o 42,6 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2009 r. Jak informuje spółka, wzrost przychodów jest w dużej mierze efektem zmiany w formie zarzadzania w kolejnych lokalach – z zasad franczyzowych na operatorskie.

Opublikowano: 22.07.2010
Aktualizacja: 22.07.2010