Okapy GORT na kole podbiegunowym

Ponad 20 okapów indukcyjno-kompensacyjnych i kondensacyjnych znajduje się w kuchni szkoleniowej w szkole średniej w Mo i Rana w Norwegii. Młodzi adepci kulinarni, mogą cieszyć się komfortowymi warunkami w dobrze wentylowanych pracowniach, skupiając się na nauce i pogłębianiu wiedzy. 

Produkty dla wentylacji GORT, to nie tylko okapy ale szereg działań operacyjno-projektowych, skupionych na stworzeniu odpowiedniej gamy rozwiązań dedykowanych, spełaniających wytyczne inwestorskie.

Projektowanie rozwiązań dla wentylacji kuchni

Kuchnia jest pomieszczeniem, w którym podczas procesów technologicznych powstają liczne zanieczyszczenia oraz generowane są duże ilości ciepła, co jest bardzo istotne z punktu projektu układów wentylacji. Do najważniejszych czynników, na które podczas projektowania należy zwrócić uwagę należą:

• Bardzo duża emisja ciepła jawnego (zyski ciepła) przede wszystkim od urządzeń technologicznych w kuchniach gorących oraz emisja pary wodnej (zyski wilgoci), głównie w obszarach zmywania naczyń, a także podczas przygotowywania gorących potraw,

• Emisja zanieczyszczeń podczas przygotowywania potraw,

• Opary i cząstki tłuszczu o wymiarach od 0,01 do 100μm. Cząstki tłuszczu o największe emisji mają rozmiar >10μm,

• Zapachy,

• Produkty spalania m.in. tlenek i dwutlenek węgla – dotyczy głównie urządzeń zasilanych gazem,

• Niebezpieczeństwo dopływu z sali konsumenckiej powietrza potencjalnie zawierającego chorobotwórcze drobnoustroje,

• Zagrożenia wynikające z odkładania się łatwopalnych cząstek tłuszczu wewnątrz kanałów wentylacyjnych podłączonych do okapów kuchennych,

Aby przeciwdziałać wyżej wymienionym problemom, niezbędne jest zastosowanie rozwiązań zapewniających efektywną wymianę powietrza oraz prawidłowe zaprojektowanie instalacji wentylacyjnej, której najistotniejszym elementem jest odpowiednio dobrany okap i system filtracji

Indywidualany dobór rozwiązań

Technolodzy GORT, na podstawie uzyskanych niezbędnych informacji, dokonują indywidualnego doboru rozwiązań dla wentylacji i okapów wraz z niezbędnymi obliczeniami strumieni powietrza, dostarczając precyzyjne rysunki techniczne oraz materiały opisowe.

Firma GORT oferuje szereg rozwiązań zapewniających skuteczną wentylację kuchni. Linia rozwiązań wentylacyjnych GORT to szeroki asortyment okapów wraz z ich wyposażeniem dodatkowym. Cechuje je niezawodność oraz wysoka sprawność działania, których źródłem są przemyślane i sprawdzone rozwiązania konstrukcyjne.

Niezależnie od rodzaju kuchni, rekomendowane jest stosowanie okapów indukcyjno-kompensacyjnych, w których przez całą powierzchnię ściany czołowej dostarczane jest do pomieszczenia świeże powietrze. Dzięki temu poprawia się komfort pracy w kuchni oraz następuje bilansowanie powietrza, które jest wywiewane. Ponad to, wyżej wymieniony typ okapu wyposażony jest w wiązkę wychwytującą, której zadaniem jest uszczelnienie okapu na obwodzie oraz skierowanie zanieczyszczeń i oparów na filtry tłuszczowe. Dodatkowo okapy GORT mogą być wyposażone w kurtynę powietrzną, czyli pionowy strumień powietrza, który „zamyka” opary i zanieczyszczenia w świetle korpusu okapu oraz nawiewniki skrzelowe czyli strefowy nawiew świeżego powietrza, którymi pracownicy kuchni mogą indywidualnie, w zależności od potrzeb sterować. W przypadku kuchni w której system nawiewu świeżego powietrza do pomieszczenia, odbywa się za pomocą nawiewników np. sufitowych, GORT rekomenduje w swoich okapach system nawiewu autonomicznego, który wykorzystuje powietrze z pomieszczenia zasilając nawiew indukcyjny i kurtyny powietrza.

Bardzo ważnym elementem okapów są filtry o wysokiej skuteczności filtracji tłuszczu. Od ich efektywności zależy czystość kanałów wentylacyjnych, bezpieczeństwo pożarowe oraz możliwość zastosowania układów z odzyskiem ciepła. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie doceniania przez inwestorów, z uwagi na oszczędność energii, a w efekcie końcowym zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Firma GORT rekomenduje filtry wielostopniowe AW007 oraz AW008, które są rozwiązaniem dedykowanym do współpracy z centralą wentylacyjną z wymiennikiem ciepła. Bardzo wysoka skuteczność filtracji – 99% przy 8μm zapewnia bezpieczną i bezproblemową eksploatację centrali, a w szczególności wymiennika ciepła.

Uzupełnieniem filtracji mechanicznej za pomocą filtrów wielostopniowych jest system z lampami UV-C, dzięki którym zwiększa się efektywność filtracji oraz następuje skuteczna redukcja zapachów na wywiewie. Połączenie wyżej wymienionych rodzajów filtracji (filtry wielostopniowe + system UV) to gwarancja najwyższej skuteczności filtracji tłuszczu, a w rezultacie lepszy komfort pracy w pomieszczeniu kuchennym, czyste kanały wentylacyjne – zwiększone bezpieczeństwo pożarowe oraz mniejsze zużycie energii dzięki możliwości zastosowania odzysku ciepła z powietrza wywiewanego.

Generowanie oszczędności i ochrona środowiska

Zgodnie z  §151.1 [Dz.U. WT 2013], w instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500m3/h i więcej, należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50%.

Tego typu rozwiązanie niesie za sobą szereg korzyści. Główną z nich jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych np. zużycie energii potrzebnej do ogrzania pomieszczenia.

Powietrze usuwane z pomieszczeń kuchennych ze względu na jego wysoką temperaturę jest korzystnym źródłem odzyskiwanego ciepła, ale biorąc pod uwagę jego duże ilości zanieczyszczeń tłuszczowych, konieczne jest zastosowanie wysokosprawnych i innowacyjnych rozwiązań dedykowanych.

Gorące wywiewane powietrze, które zostało oczyszczone przez system filtrów mechanicznych i UV-C GORT, jest świetnym źródłem energii, którą można sprawnie odzyskiwać.

Ponad to, w ofercie GORT dostępny jest zintegrowany system CMS (Canopy Managment System), który służy do monitorowania i zarządzania pracą poszczególnych elementów okapu oraz zewnętrznych jednostek wentylacyjnych np. centrali wentylacyjnych obsługujących okap. Głównym celem CMS jest zapewnienie nawet do 60% oszczędności energii elektrycznej, co czyni go nie tylko ekologicznym i przyjaznym środowisku rozwiązaniem ale przede wszystkim generuje wymierne oszczędności.

RYNEK GASTRONOMICZNY W POLSCE RAPORT 2020
> kliknij, aby się zapoznać się z pełnym wydaniem <

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.