Orbis: Rok 2018 był kolejnym rekordowym okresem

Udostępnij artykuł
– W wyniku transakcji, w 2015 roku, od czasu przekształcenia struktury Grupy Orbis, zyskała ona pozycję lidera regionu Europy Wschodniej i nadal rok w rok umacnia ją, odnosząc jednocześnie coraz większe sukcesy. Od tego czasu grupa niemal podwoiła liczbę hoteli, wartość przychodów i przyjęła ponad dwukrotnie większą liczbę gości – powiedział Gilles Clavie, prezes i dyrektor generalny Orbis.

 

Wyniki finansowe

Był to kolejny rekordowy okres realizacji wszystkich strategicznych celów spółki, tj.: wyników finansowych, rozwoju portfolio i zaangażowania pracowników. Pod koniec 2018 roku Accor ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki z zamiarem wprowadzenia w spółce strategii aktywnego zarządzania aktywami realizowanej od kilku lat przez Grupę Accor. Ostatecznie Accor powiększył swój udział kapitałowy w spółce Orbis do 85,8 proc. akcji.

Piąty rok z rzędu, Orbis odnotował bardzo dobre wyniki operacyjne – wskaźnik przychodu na jeden dostępny pokój wzrósł w całej grupie kapitałowej o +3,8 proc. do poziomu 190,6 zł. Było to możliwe dzięki znacznemu wzrostowi średniej ceny za pokój o +5,1 proc. w całym regionie. Dobre wyniki operacyjne potwierdza także wzrost przychodów o +4,1 proc. w ujęciu porównywalnym do poziomu 1 433,5 mln zł oraz istotny wzrost wskaźnika EBITDA operacyjna (o +7,8 proc. do poziomu 478 mln zł). Po raz kolejny spółka udowodniła, że jej know-how i doświadczenie są solidnym fundamentem zapewniającym stabilność działalności, nawet w trudniejszych warunkach rynkowych, z jakimi mieliśmy do czynienia w 2018 roku z powodu m.in. szybko rosnącej konkurencji na kluczowych rynkach i wymagającego rynku pracy w regionie.

Portfolio

Ubiegłoroczne osiągnięcia w zakresie rozwoju hotelowego portfolio wzmocniły Spółkę i wpłynęły na zwiększenie stopnia jej dywersyfikacji. W 2018 roku Orbis otworzył trzy nowe własne hotele, tj. ibis Vilnius Center (161 pokoi), ibis Styles Warszawa Centrum (179 pokoi) oraz ibis Poznań Centrum po renowacji (190 pokoi). Ponadto, Grupa dodała dziewięć hoteli (ponad 1 tys. pokoi) prowadzonych na podstawie umów asset light (franczyza i zarządzanie) i podpisała 20 nowych umów z hotelami (ponad 2,7 tys. pokoi) w regionie Europy Wschodniej. Aktualnie Orbis dysponuje zróżnicowanym portfolio składającym się z 133 hoteli (21,6 tys. pokoi) oraz realizuje najbardziej ambitny, plan powiększenia sieci o 47 nowych hoteli (prawie 6,4 tys. pokoi). Grupa jest bardziej zdywersyfikowana pod względem geograficznym, osiągnęła także wyższy stopień zrównoważenia swoich aktywów, z których niemal połowa to aktualnie aktywa lekkie (asset light). Zważywszy, że 87 proc. zaplanowanych projektów rozwojowych dotyczy hoteli funkcjonujących w modelu asset light, Orbis w sposób naturalny realizuje strategię mającą na celu sprawić, że Grupa będzie w stanie funkcjonować jeszcze bardziej elastycznie i dynamicznie.

– Patrząc w przyszłość jestem przekonany, że Grupa Orbis jest silna i dobrze przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom konkurencyjnego rynku oraz zmianom strukturalnym wynikającym z większego zaangażowania kapitałowego Grupy Accor. Naszym priorytetem jest kontynuacja działań mających na celu zapewnienie naszym klientom najlepszej obsługi w ramach programu „Feel Welcome”, doceniania naszych pracowników w ramach programu „Feel Valued” oraz budowania długofalowych relacji z naszymi partnerami biznesowymi. Podejście to wzmocni dalszy rozwój Grupy w kluczowych obszarach naszej działalności – podsumował Gilles Clavie.

 

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału jest zabronione.

Opublikowano: 21.02.2019
Aktualizacja: 21.02.2019