PFR SA tworzy nową spółkę

Udostępnij artykuł

Jak informowaliśmy wcześniej nadrzędnym celem dla spółki będzie w dalszym ciągu zwiększenie przychodów i poprawa rentownosci działalności GK PFR SA. Działania spółki w I kw. 2010 r. koncentrują się na optymalizacji kosztów, a także racjonalizacji decyzji zakupowanych oraz rozwoju sieci dostawców i producentów żywności. W celu osiągnięcia jak najlepszych wyników finansowych spółka zamierza skupić się na rozwoju restauracji o najwyższej rentowności oraz na poszukiwaniu atrakcyjnych lokalizacji dla nowych restauracji, nie wyklucza też sprzedaży lokali mniej rentownych.

Premium Food Restaurants SA, operator lokali 77 Sushi, w 2009 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości prawie 12 mln zł (w porównaniu do 10,7 mln zł w 2008 r.). Stara netto spółki za ubiegły rok wyniosła 534 652 zł (w 2008 r. zysk netto wyliczono na 60 809 zł). Strata ze sprzedaży w 2009 r. to 285 512 zł, a strata na działalności operacyjnej – 302 759 zł.

Niedawno, spółka otworzyła nowy lokal w Krakowie przy ul. Św. Anny. Jest to pierwszy lokal 77sushi w tym mieście. Spółka podpisała pięcioletnią umowę najmu z firmą NordicHouse na początku listopada 2009 r.

W IV kwartale 2009 r. spółka wdrożyła system komputerowy POSitive Restaurants w czterech restauracjach sieci. Obecnie PFR zamierza kontynuować wdrożenie systemu w kolejnych punktach, aby osiągnąć większą wydajności oraz efektywność pracy, a także usprawnić kontrolę i monitoring biznesu.

W skład zarządu spółki wchodzi Aleksandra Gawrylak oraz Katarzyna Pieńkowska. W składzie rady nadzorczej jest sześć osób: Marek Lech Tymiński, Lech Tymiński, Marcin Marczuk, Marek Esz, Krzysztof Bujak oraz Marcin Kwaśnica.

 

Opublikowano: 14.05.2010
Aktualizacja: 14.05.2010