Pierwszy kwartał zaliczamy do udanych

Udostępnij artykuł

Myślę, że kryzys w znacznie większym stopniu dotknął obiekty o najwyższym, pięciogwiazdkowym standardzie, niż takie jak nasze. Oczywiście na początku roku niewiele firm decydowało się na organizowanie dużych wydarzeń i konferencji, ale to tylko część naszych przychodów. Wierzymy, że ożywienie gospodarki i powrót zainteresowania turystyką pozytywnie wpłynie na przychody generowane przez nasze obiekty. Jesteśmy przekonani, że dołek na rynku hotelowym został osiągnięty w zeszłym roku, a obecnie jesteśmy w początkowej fazie ożywienia na rynku.

Pytaniem pozostaje tylko tempo tego ożywienia. Nie mniej rynek pozostaje trudny, dlatego staramy się wyprzedzać konkurencje wprowadzając innowacyjne techniki sprzedażowe. Osiągane w ostatnich miesiącach przez nas wyniki utwierdzają nas w przekonaniu o słuszności strategii realizowanej przez Europejski Fundusz Hipoteczny SA i pozwalają tworzyć ambitne plany rozwojowe na przyszłość.

Jesteśmy dziś w przededniu podniesienia kapitału spółki. Dużą część pozyskanych środków chcemy przeznaczyć właśnie na inwestycje i obniżenie zadłużenia krótkoterminowego. Skupiamy się na istniejących już obiektach generujących satysfakcjonujące wyniki. Szukamy okazji i naprawdę interesujących transakcji.
 

Opublikowano: 09.07.2010
Aktualizacja: 09.07.2010