Podlaskie: 65 mln zł na hotelowe inwestycje

Udostępnij artykuł

O najwyższą kwotę dofinansowania (4 mln zł) starało się pięć projektów: „budowa hotelu Supraśl w Supraślu” złożony przez spółkę Rentos, „budowa oraz wyposażenie obiektu infrastruktury turystycznej w Zajęcznikach w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa” złożony przez spółkę Joker Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie, „utworzenie nowoczesnego Ośrodka Szkoleniowo-Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego z unikatową ofertą rekreacyjno-rehabiltacyjną” złożony przez Europrimus Consulting, „nowocześnie w przyszłość – budowa hotelu trzygwiazdkowego na terenie miasta Suwałki w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód” złożony przez Biuro Usługowo-Handlowe Mirage oraz „ budowa hotelu Nowodworski – czynnikiem wzrostu potencjału firmy i rozwoju regionu” złożony przez spółkę Usługi Budowlane-Hotelarstwo Iwona Morzy.

Odrzuconych ze względów formalnych zostało 11 wniosków na ogólną wartość prawie 60 mln zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą ok. 23,6 mln zł. Wśród nich znalazły się m.in. takie projekty, jak: „rozbudowa i przebudowa Wieży Ciśnień na zespół konferencyjny z częścią hotelową, restauracją i kawiarnią z tarasem widokowym wraz z budową urządzeń infrastruktury technicznej” złożony przez spółkę Sonarol, „rozbudowa kompleksu turystycznego U Jawora wraz z zakupem wyposażenia celem wzmocnienia bazy turystycznej województwa podlaskiego” złożony przez kompleks turystyczny U Jawora oraz „utworzenie ośrodka rekreacyjno-turystycznego Uroczysko Szelment” złożony przez spółkę o tej samej nazwie.

Opublikowano: 27.04.2010
Aktualizacja: 27.04.2010