PolRest: wniosek o ogłoszenie upadłości

Udostępnij artykuł

Pod koniec czerwca bieżącego roku firma poinformował o złożeniu wniosku o otwarcie postępowania likwidacyjnego w odniesieniu do dwóch spółek z Grupy Kapitałowej: Dagma Aran oraz Maltpol. W obu spółkach PolRest ma 100 proc. udziałów.

Jak już pisaliśmy, widmo upadłości wisiało nad PolRestem od kilku miesięcy. Umowy kredytowe wpowiedziały spółce Deutsche Bank oraz PKO BP, a sieć lokali Rooster i Invito systematycznie się kurczyła. 14 lutego 2010 roku firma zaprzestała prowadzenia podstawowej działalności (gastronomicznej).

– Grupa Kapitałowa, podobnie jak spółka dominująca, już 31 grudnia 2009 roku utraciła zdolność do kontynuacji działalności, ponieważ stała się niewypłacalna. Zobowiązania wymagalne są wyższe od wykazanych w bilansie aktywów o 18 milionów złotych, czyli o 175 proc. – podkreślił w raporcie rocznym audytor.

W pierwszym kwartale 2010 roku przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i usług spółki PolRest SA wyniosły 317 tys. złotych, wobec 13 mln złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Strata brutto na działalności zaniechanej wyniosła 3,38 mln zł, a zysk na działalności kontynuowanej 1,7 miliona złotych. Zysk z działalności operacyjnej wyliczono na 1,8 mln złotych. Zarząd spółki stwierdził wtedy, że dane nie pozwalają na najmniejsze wątpliwości co do rzeczywistej sytuacji, w jakiej znajduje się spółka.

 

Opublikowano: 06.07.2010
Aktualizacja: 06.07.2010