Poprawa koniunktury w 23 proc. firm horeca

Udostępnij artykuł

Takie kształtowanie się ocen koniunktury – czytamy w publikacji GUS – wynika z utrzymujących się korzystnych ocen bieżącego popytu i sprzedaży. Kierujący firmami usługowymi oceniają, że ich sytuacja finansowa poprawia się nieco szybciej niż w czerwcu. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Bieżące ceny usług nie ulegają zmianie, w najbliższych miesiącach można oczekiwać ich niewielkiego wzrostu. Może się utrzymać przewidywany przed miesiącem wzrost zatrudnienia.

Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności kształtuje się na poziomie 10,3 proc. (6,1 proc. w lipcu przed rokiem). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57 proc. w lipcu, 62 proc. przed rokiem) oraz – w mniejszym stopniu – z niedostatecznym popytem (49 proc. w lipcu bieżącego i ubiegłego roku). W porównaniu z lipcem ubiegłego roku najbardziej znacząco zmniejszyło się znaczenie bariery związanej z konkurencją firm krajowych (z 45 do 36 proc.).

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych kształtował się także na poziomie plus 10. Poprawę koniunktury odnotowywało 24 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 14 proc. 

Opublikowano: 02.08.2010
Aktualizacja: 02.08.2010