Pożyczki dla przedsiębiorców dotkniętych powodzią

Udostępnij artykuł

W ramach konkursu dofinansowaniu podlegać będą projekty polegające na utworzeniu nowych lub powiększaniu kapitału istniejących funduszy pożyczkowych. Wsparcie udzielane będzie wyłącznie na dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych, które będą udzielały preferencyjnych pożyczek, z możliwością częściowego umorzenia, mikro, małym i średnim przedsiębiorcom dotkniętym klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi spowodowanymi działaniem siły wyższej.

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanego naboru wynosi 32 492 000 zł. Pożyczki otrzymają mikro, mali i średni przedsiębiorcy (czyli np. spółki prowadzące działalność hotelową lub gastronomiczną) działający na terenie województwa małopolskiego,

Dokapitalizowane fundusze będą udzielały pożyczek na warunkach bardziej preferencyjnych od warunków rynkowych. W okresie realizacji projektu maksymalny poziom oprocentowania udzielonej pożyczki nie będzie mógł przekroczyć progu 4 proc. w skali roku. Fundusze pożyczkowe w okresie realizacji projektu nie będą również pobierały od podmiotów żadnych opłat związanych z przyznaniem i udzieleniem pożyczki typu prowizja, marża, ubezpieczenie itp.

 

Karolina Stępniak

Redaktor naczelna Świat Hoteli, redaktor Horecanet.pl, Sweets & Coffee, współorganizatorka Forum Rynku Hotelarskiego PROFIT HOTEL®, dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka BROG B2B. Absolwentka wydziału dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w takich pismach jak Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy. Z firmą BROG Media (później BROG Marketing i BROG B2B) związana od grudnia 2010 roku. Początkowo jako dziennikarz w czasopismach Świat Hoteli i Nowości Gastronomiczne oraz portalu Horecanet.pl. Od lutego 2013 pełni funkcję redaktor naczelnej Świata Hoteli, a od stycznia 2018 roku dyrektor wydawniczej i współwłaścicielki wydawnictwa BROG B2B. Jest również współorganizatorką Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, a także odpowiedzialna za tworzenie portalu Horecanet.pl oraz współorganizację Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum i Forum Rynku Kawiarni, Cukierni, Lodziarni, Piekarni Sweets & Coffee. Jest także wykładowczynią i członkinią Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Interesuje się polskim rynkiem hotelarskim i gastronomicznym. Prywatnie uwielbia sport, w szczególności bieganie, poza tym dobrą kuchnię i polskie kino. Szczęśliwa partnerka i mama Łucji.

Opublikowano: 02.07.2010
Aktualizacja: 02.07.2010