R&C Union: prawie 5 mln zł przychodów

Udostępnij artykuł

Jak informuje spółka, wzrost przychodów jest w dużej mierze efektem zmiany w formie zarzadzania w kolejnych lokalach – z zasad franchisingu na operatorskie.
Strata na działalności operacyjnej w I kw. wyniosła 470,3 tys. zł, a EBITDA ukształtowała się na poziomie 283,5 tys. zł. Spółka osiągnęła w omawiaonym okresie stratę 587,2 tys. zł na poziomie wyniku netto, przy stracie na poziomie 468,4 tys. zł w I kw. 2009 r.

– I kwartał w branży gastronomicznej charakteryzuje sie niższymi przychodami ze sprzedaży niż pozostałe okresy roku. Jest to spowodowane mniejsza niż w innych miesiącach skłonnością klientów do odwiedzania restauracji. W I kwartale 2010 roku dodatkowo panowały skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne dla branży – niskie temperatury niesprzyjające wizytom w restauracjach i klubach. I kwartał 2010 roku pokazał, iż branża gastronomiczna nadal odczuwa skutki kryzysu gospodarczego, objawiające się mniejszą liczbą odwiedzających restauracje i kluby gości oraz niższym niż w poprzednich latach średnim rachunkiem – pisze zarząd spółki.

Pod koniec 2009 r. sieć składała sie z 15 restauracji Sioux, 4 restauracji Fenix, 6 klubów Lizard King i 2 klubów Fever. Strata netto spółki wyniosła aż 4 340 598 zł. Przychody spółki (na które składają sie przychody z tytułu opłaty franchisowej, przychody realizowane przez restauracje działające w formule operatorskiej, przychody z kontraktów dystrybucyjnych z dostawcami oraz przychody z refaktur kosztów ponoszonych w lokalizacjach zarządzanych zgodnie z umowa franchisową) wzrosły w porównaniu do roku 2008 o 10,5 proc. i wyniosły 15.447 tys zł

 

Opublikowano: 21.05.2010
Aktualizacja: 21.05.2010