Sfinks: 20 mln zł dokapitalizowania

Udostępnij artykuł

Sfinks Polska SA podpisała aneksy do umów restrukturyzacyjnych z ING Bankiem Śląskim, Raiffeisen Bank Polska i PKO BP, na mocy których zostały zmienione warunki spłaty kredytów udzielonych spółce. Nowy harmonogram w przypadku każdej z umów określa, że przez najbliższe 12 miesięcy raty kapitałowe zostaną obniżone do 20 proc. przewidywanej wcześniej wysokości, a odroczona część spłaty zostanie proporcjonalnie rozłożona na pozostały okres trwania każdego z kredytów. W ramach renegocjacji umów uporządkowano także zabezpieczenia na majątku Sfinks Polska na rzecz banków wierzycieli.

– Już na etapie przyjęcia strategii rozwoju spółka podjęła rozmowy z bankami celem renegocjacji umów kredytowych. W naszym długoterminowym planie biznesu założyliśmy ambitny rozwój sieci, w tym także w oparciu o nowe koncepty typu express, co będzie wymagało zwiększonego zaangażowania finansowego ze strony Sfinksa. Obniżenie wysokości rat kredytowych pozwoli na częściowe odciążenie finansowe spółki w pierwszym okresie wdrażania nowej strategii, co da nam większą elastyczność w realizacji naszych planów – komentuje Mariola Krawiec-Rzeszotek, prezes zarządu Sfinks Polska SA.

– Cieszymy się, że przekonaliśmy banki do naszej koncepcji dalszej współpracy, bo zmiany wprowadzone do umów kredytowych są korzystne dla Sfinksa. Obniżenie bieżących zobowiązań finansowych o 80 proc. w stosunku do pierwotnego harmonogramu spłat wpłynie również pozytywnie na poprawę naszego salda przepływów pieniężnych z działalności finansowej w latach 2010–2011 – dodaje Mariola Krawiec-Rzeszotek.

Długoterminowa strategia Sfinksa (została ogłoszona w kwietniu br.) przewiduje, że w 2011 roku spółka będzie zarządzała ponad 150, a w roku 2014 ponad 290 restauracjami Sphinx, Wook i Chłopskie Jadło. Będzie także kontynuowała rozwój za granicą na bazie masterfranczyzy. W Polsce sieci będą działać w modelu franczyzowym. Sfinks prognozuje osiągnięcie skonsolidowanych przychodów w wysokości 250 mln zł w 2011 r., co oznacza przekroczenie rekordowego poziomu z 2008 r. W 2014 roku mają one wynosić ponad 450 mln zł, przy skonsolidowanej Ebitda na poziomie 45 mln zł.

Sfinks Polska zarządza obecnie 111 restauracjami, w tym siecią 96 restauracji Sphinx zlokalizowanych w całej Polsce i za granicą, dziewięcioma restauracjami Chłopskie Jadło i sześcioma restauracjami Wook. Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią co do wielkości pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce.
 

Karolina Stępniak

Redaktor naczelna Świat Hoteli, redaktor Horecanet.pl, Sweets & Coffee, współorganizatorka Forum Rynku Hotelarskiego PROFIT HOTEL®, dyrektor wydawnicza, współwłaścicielka BROG B2B. Absolwentka wydziału dziennikarstwa Collegium Civitas w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w takich pismach jak Gazeta Wyborcza i Życie Warszawy. Z firmą BROG Media (później BROG Marketing i BROG B2B) związana od grudnia 2010 roku. Początkowo jako dziennikarz w czasopismach Świat Hoteli i Nowości Gastronomiczne oraz portalu Horecanet.pl. Od lutego 2013 pełni funkcję redaktor naczelnej Świata Hoteli, a od stycznia 2018 roku dyrektor wydawniczej i współwłaścicielki wydawnictwa BROG B2B. Jest również współorganizatorką Forum Rynku Hotelarskiego Profit Hotel, a także odpowiedzialna za tworzenie portalu Horecanet.pl oraz współorganizację Forum Rynku Gastronomicznego Food Business Forum i Forum Rynku Kawiarni, Cukierni, Lodziarni, Piekarni Sweets & Coffee. Jest także wykładowczynią i członkinią Rady Biznesu Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula. Interesuje się polskim rynkiem hotelarskim i gastronomicznym. Prywatnie uwielbia sport, w szczególności bieganie, poza tym dobrą kuchnię i polskie kino. Szczęśliwa partnerka i mama Łucji.

Opublikowano: 02.07.2010
Aktualizacja: 02.07.2010