Sfinks ma nowy zarząd

Udostępnij artykuł

Obaj akcjonariusze zapowiadali bezpośrednie zaangażowanie w zarządzanie spółką do czasu opracowania długoterminowej strategii. Obecnie zamierzają nadzorować realizację przyjętych założeń rozwojowych z poziomu rady nadzorczej. W zarządzie Sfinksa pozostają Iwona Potrykus i Bogdan Bruczko. Na stanowisko wiceprezesa awansuje związany ze spółką Janusz Bossak. Od 1 maja br. Dariusza Strojewskiego zastąpi Jacek Woźniewicz.
– Chciałbym podziękować dotychczasowemu zarządowi za zaangażowanie w proces restrukturyzacji w spółce i współpracę przy przygotowaniu strategii, która ma zapewnić Sfinksowi długoterminowy rozwój. Jako główny akcjonariusz chciałabym szczególnie podziękować Tomaszowi Morawskiemu, który wykazał się niezwykłą determinacją w ratowaniu spółki i wiosną ubiegłego roku wraz z Dariuszem Strojewskiemu podjął się trudnego zadania wyprowadzenia jej z bardzo ciężkiej sytuacji. Dzięki przygotowanej przez Dariusza Strojewskiego i skutecznie przeprowadzonej renegocjacji umów kredytowych i programu nowej emisji akcji, dziś Sfinks ma ustabilizowaną sytuację finansową i może planować ekspansję – komentuje Sylwester Cacek, główny akcjonariusz i dotychczasowy prezes zarządu Sfinks Polska. – Sfinks rozpoczyna etap planowego rozwoju, który będzie prowadzony przez zarząd specjalistów w zakresie systemów franczyzowych i gastronomii. Pan Janusz Bossak był bezpośrednio zaangażowany w realizację programu naprawczego prowadzonego w spółce w ostatnich miesiącach, ponadto wraz z Mariolą Krawiec-Rzeszotek uczestniczyli w przygotowaniu długoterminowej strategii. Przejęcie zarządzania nastąpi więc w sposób płynny i jako główny akcjonariusz nie mam wątpliwości, że obecny zarząd z sukcesem zrealizuje założone cele. Wspólnie z Tomaszem Morawskim planujemy nadzorować wykonanie przyjętej strategii z poziomu rady nadzorczej – dodaje Sylwester Cacek.
Jak już podawał portal Horecanet.pl, w związku z emisją akcji serii H nastąpiły zmiany w akcjonariacie Sfinksa. Obecnie Sylwester Cacek kontroluje bezpośrednio pakiet 21,26 proc. akcji oraz 17,64 proc. za pośrednictwem OrsNet Sp. z o.o. (razem 38,9 proc.). Tomasz Morawski posiada 17,45 proc. w kapitale (wcześniej posiadał 27,99 proc.).

Opublikowano: 13.04.2010
Aktualizacja: 13.04.2010