Sfinks porozumiał się z BOŚ i wydłużył spłatę kredytu

Udostępnij artykuł
Spółka, zarządzająca sieciami Sphinx, Piwiarnia Warki, Chłopskie Jadło, Fabryka Pizzy oraz WOOK, otrzymała pozytywną decyzję BOŚ w sprawie zmiany warunków umowy kredytowej. Bank zaakceptował złożoną propozycję spółki dotyczącą wydłużenia spłat kredytu do 2028 r., co oznacza niższe raty, a tym samym poprawę płynności. Oprócz tego zostały ustalone nowe, odpowiednie do planów rozwoju Sfinksa wymogi kredytowe, w tym  podwyższenie  kapitału spółki o co najmniej 5,5 mln zł. Zmiana harmonogramu spłat kredytu oraz zwiększenie kapitałów były wskazywane przez Sfinksa jako jedne ze źródeł finansowania rozwoju według opublikowanej w 2017 r. strategii.

– Najnowsze porozumienie z bankiem jest dla nas bardzo korzystne. Jego efekt to przede wszystkim otwarcie autostrady do realizacji założonej strategii, gdyż tylko w ciągu najbliższych 12 miesięcy około 10 mln zł zamiast na spłatę kredytu może zostać przeznaczone na realizację planów rozwoju. Jesteśmy teraz w bardzo ważnym momencie – budujemy portfolio marek i skalę sprzedaży. Oprócz tego w trakcie wdrażania są strategiczne projekty, jak np. nowy system IT, który będzie wspierał zarządzanie w naszych sieciach i umożliwi rozwój w segmencie delivery. Jednocześnie finalizowanie długotrwałych i kosztownych projektów pozwala na zracjonalizowanie kosztów centrali i wprowadzenie zmian organizacyjnych, które umożliwią nam skuteczne wykorzystanie szans w związku ze zmianami zachodzącymi obecnie w  otoczeniu rynkowym. Dodatkowo takie ustrukturyzowanie warunków kredytu pozwala na długoterminowe zaplanowanie tempa rozwoju spółki w związku z ustabilizowaniem płynności. Wspólnym mianownikiem działań jest poprawa rentowności, a docelowo wzrost wartości spółki – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

W ramach zaakceptowanego przez BOŚ wniosku umowa kredytowa Sfinksa zostaje wydłużona do 10 lat – tj. do 2028 r. Pierwotnie spółka miała skończyć spłacać kredyt w 2022 r.. Teraz Sfinks zyska nowy, korzystniejszy harmonogram – przez pierwsze 7 miesięcy będzie spłacać raty kapitałowo-odsetkowe obniżone do 400 tys. zł, następnie do końca 2021 r. raty odsetkowo-kapitałowe w wysokości 795 tys. zł miesięcznie, a od stycznia 2022 r. do sierpnia 2028 r. równe raty kapitałowe. Jednocześnie w pozytywnej dla Sfinksa decyzji kredytowej bank zawarł zobowiązanie, zgodnie z którym gastronomiczny operator do końca roku podwyższy kapitał zakładowy o kwotę co najmniej 5,5 mln zł. Spółka ma możliwość zrealizowania tego warunku, ponieważ w 2017 r. walne Sfinksa wyraziło zgodę na przeprowadzenie emisji akcji. Udzielone w ten sposób dla zarządu upoważnienie dotyczyło emisji z wyłączeniem prawa poboru, ale z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa do objęcia nowych walorów dla akcjonariuszy, których udział w kapitale wynosi co najmniej 1 proc.

Wszystkie te warunki będą mogły wejść w życie po podpisaniu nowych aneksów do umowy kredytowej Sfinks Polska z BOŚ.

Opublikowano: 28.09.2018
Aktualizacja: 28.09.2018