Sfinks przewiduje 14,3 mln zł zysku netto za I poł. 2022

Udostępnij artykuł

Właściciel sieci gastronomicznych Sphinx, Chłopskie Jadło czy Piwiarnia, dokonał kalkulacji wpływu układu z wierzycielami zawartego w ramach Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego na wyniki finansowe i bilans spółki. W związku z tym opublikował wstępne dane za I połowę 2022 r. Zaraportowane przychody ze sprzedaży po 6 miesiącach br. wynoszą 45,8 mln zł. Z kolei zysk brutto na sprzedaży 11,9 mln zł, zaś zysk netto 14,3 mln zł. Całkowity wpływ UPR na wyniki został określony na poziomie 26,3 mln zł.

Sfinks

Układ z wierzycielami, który bardzo sprawnie procedowaliśmy w I kwartale 2021, uprawomocnił się dopiero w II kw. bieżącego roku, stąd rozliczenie jego wpływu na sytuację finansową spółki ma miejsce w tym okresie. Dotyczy on zarówno wyników finansowych, jak i bilansu spółki. Co kluczowe, układ stabilizuje sytuację biznesową i płynnościową w spółce. Harmonogram spłat naszych zobowiązań jest dostosowany do prognozowanych przez nas przepływów finansowych, znaczącej poprawie ulega też struktura zobowiązań i bilansu. Układ poprawia również nasze kapitały w wyniku konwersji 5,7 mln zł zobowiązań na akcje spółkikomentuje Sylwester Cacek, prezes zarządu Sfinks Polska.

W efekcie rozliczenia UPR Sfinks dokonał umorzenia zobowiązań bilansowych w kwocie 22,2 mln zł, które uwzględniono w pozostałych przychodach operacyjnych. W przychodach finansowych ujęto umorzenie odsetek. Także zobowiązań pobocznych oraz wpływu dyskonta z tytułu wydłużenia terminów spłaty zobowiązań handlowych i pozostałych w łącznej sumie 6,1 mln zł. Po pomniejszeniu tych wartości o podatek VAT przypadający na umorzone zobowiązania i podatek odroczony na rozliczeniu układu, całkowity wpływ UPR na wynik netto spółki określono jako 26,3 mln zł i o tę kwotę został on powiększony.  

Jednocześnie, poprawie uległa struktura zobowiązań spółki. Kredyt bankowy oraz pożyczka na restrukturyzację w łącznej kwocie 75,9 mln zł, ujmowane dotąd w zobowiązaniach krótkoterminowych, przeklasyfikowano do zobowiązań długoterminowych. Obniżona została też sama wartość zobowiązań objętych UPR o 28,3 mln zł.

Opublikowane przez Sfinks Polska wyniki za I poł. 2022 r. mają charakter wstępny. Ostateczne wyniki finansowe za ten okres zostaną przekazane na rynek 30 września po przeglądzie przez biegłego rewidenta.

Rynek Gastronomiczny w Polsce – RAPORT 2022
>> Kliknij, aby zapoznać się z pełnym wydaniem <<

© BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Dalsze rozpowszechnianie powyższego materiału zabronione.

Opublikowano: 08.09.2022
Aktualizacja: 08.09.2022