Sodexo: 3,7-proc. wzrost zysku netto

Udostępnij artykuł

Zysk netto wyniósł 227 mln euro, w porównaniu do 331,38 mln euro, a zysk operacyjny wzrósł o 1,2 proc. (z 421 mln euro do 426 mln euro). W regionie europejskim (oprócz Wlk. Brytanii i Irlandii), do którego zalicza się Polska, przychody wyniosły 2,7 mld euro, co oznacza spadek o 0,4 proc. Największe spadki sprzedaży (o 2,2 proc.) odnotowano w sektorze cateringu dla firm, co – zdaniem Sodexo – odzwierciedla nadal trudne warunki gospodarcze we wszystkich krajach. W sektorze szpitalnym przychody wzrosły o 1,4 proc., a w edukacji – o 2,3 proc. Związane to jest z rozwojem na nowych i mniej zagospodarowanych rynkach. Zysk operacyjny w krajach europejskich wyniósł 138 milionów euro, co oznacza wzrost o 24 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza roku finansowego 2009 roku.

Sodexo świadczy usługi masowego żywienia i obsługę nieruchomości w ponad 29 tys. placówek w 80 krajach świata w firmach, urzędach, szkołach, wyższych uczelniach, szpitalach, domach starości, stołówkach wojskowych i więzieniach. Od 1 grudnia 2008 roku Sodexo konsoliduje wyniki z przejętą niemiecką Zehnacker Group, której ma 90 proc. udziałów. Firma zapłaciła za nie 172 mln euro. Częścią Zehnacker Group jest polska Grupa Aspen SA.

W Polsce Sodexo jest reprezentowane przez jeszcze dwie inne spółki: Sodexho Polska, oferującą kompleksową obsługę nieruchomości i usługi żywieniowe oraz Sodexho Pass Polska, świadczącą usługi doradcze przy budowie i zarządzaniu systemami motywacyjnymi dla pracowników oraz partnerów biznesowych i kontrahentów, przy wykorzystaniu kuponów i kart.

 

Opublikowano: 23.04.2010
Aktualizacja: 23.04.2010