Sylwester Cacek sprzedał akcje Sfinksa

Udostępnij artykuł

OrsNet odkupił akcje Sfinksa, które należały do AmRestu. Jak już pisał portal Horecanet.pl, w marcu 2009 roku, w ramach porozumienia AmRestu i Tomasza Morawskiego (założyciel i jeden z głównych udziałowców Sfinksa), AmRest sprzedał spółkę zależną, do której trafiło 32,99 proc. Sfinksa. W zamian za te akcje Cacek dokapitalizował upadającą spółkę kwotą około 60 mln zł. Zaraz po tym (w lipcu 2009 roku) objął stanowisko prezesa i rozpoczął wdrażanie programu restrukturyzacyjnego. Zgodnie z jego założeniami, w IV kwartale 2009 roku przeprowadzono emisję akcji serii H z prawem poboru skierowaną do akcjonariuszy. Spółka pozyskała z niej około 59 mln zł, dzięki którym spłaciła pożyczkę od Cacka i pozyskała fundusze na otwarcia nowych restauracji.
Mimo tej transakcji, OrsNet nadal pozostaje największym udziałowcem Sfinks Polska. Drugim jest jej Tomasz Morawski, który posiada 27,99 proc. kapitału zakładowego. Jeszcze w sierpniu 2009 roku miał 28,01 proc., ale w ramach przekazania akcji córce, zmniejszył swoje zaangażowanie. 5-proc. próg w spółce przekracza jeszcze trzech inwestorów: ING OFE (10,25 proc.), Aviva OFE (6,93 proc.) oraz American Life Insurance Company (5,65 proc.).
Sfinks Polska SA po 12 miesiącach 2009 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 174,5 mln zł (w porównaniu do 213,9 mln zł za 2008 r.). Strata netto spółki wyniosła 49,4 mln zł (70,5 mln zł w 2008 r.). Spółka zarządza obecnie 111 restauracjami, w tym siecią 96 restauracji Sphinx zlokalizowanych w całej Polsce i za granicą, 10 restauracjami Chłopskie Jadło i 5 restauracjami Wook. W ciągu najbliższych tygodni spółka zapowiedziała ogłoszenie długoterminowej strategii rozwoju. Do końca lipca br. ma też podjąć decyzję w sprawie przejęcia największej w Polsce sieci pizzerii – Da Grasso. W wyniku tej transakcji Sfinks będzie największą firmą restauracyjną w Polsce pod względem liczby zarządzanych placówek.

Opublikowano: 07.04.2010
Aktualizacja: 07.04.2010