Travelplanet: 32-proc. wzrost obrotu w marcu

Udostępnij artykuł

Wartość zrealizowanego przez Travelplanet obrotu w lutym 2010 roku wyniosła 13,3 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do lutego 2009 roku o około 41 proc. Wartość obrotu w styczniu br. wyniosła 12,52 mln zł (spadek w stosunku do analogicznego okresu ub.r. o 8 proc.). Wartość obrotu w całym 2009 roku wyniosła 155,7 mln zł, co oznacza spadek na poziomie 1 proc.
Do grupy Travelplanet.pl SA należą cztery następujące serwisy internetowe: Travelplanet.pl – turystyczny, Aero.pl – sprzedaży biletów lotniczych, TravelPass.pl – dystrybuujący bony turystyczne przeznaczone dla klientów korporacyjnych oraz Hotele24.pl – rezerwacji miejsc w hotelach. Serwis Hotele24.pl umożliwia wyszukanie, rezerwację on-line, dokonanie płatności oraz uzyskanie potwierdzenia rezerwacji miejsc w ponad 500 hotelach w Polsce oraz 25 tys. hoteli za granicą.
W końcu marca 2009 roku zarząd Travelplanet.pl SA poinformował o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką Invia a.s. z siedzibą w czeskiej Pradze. Celem tego przedsięwzięcia jest doprowadzenie do powstania największej i najbardziej dochodowej firmy świadczącej usługi turystyczne online w Europie Środkowej i Wschodniej. Działalność nowej spółki będzie obejmować w szczególności: wykorzystanie najlepszych praktyk stosowanych przez obie spółki w celu zwiększenia efektywności kosztowej, stworzenie podstawy pod dalsze fuzje i przejęcia w Europie Środkowej i Wschodniej oraz opracowanie wspólnych rozwiązań IT w celu wspierania wzrostu i uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Opublikowano: 12.04.2010
Aktualizacja: 12.04.2010