Warimpex: BPH TFI posiada ponad 5 proc. akcji

Udostępnij artykuł

– Inwestycja dowodzi tego, iż polski fundusz inwestycyjny pokłada zaufanie w naszej spółce i podkreśla znaczenie naszej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – mówi prezes spółki Warimpex, Franz Jurkowitsch. Pozytywny rozwój polskiego rynku, nawet w tak trudnym okresie jak obecnie, dowodzi, iż strategia spółki Warimpex zakładająca skoncentrowanie się na działalności hotelarskiej i projektach developerskich, jest skuteczna. Obecnie Polska stała się głównym rynkiem, na którym działa spółka Warimpex, generując 37 proc. jej obrotów – dodaje.

Struktura akcjonariatu spółki Warimpex na dzień 22 kwietnia 2010 r. wygląda następująco: 19,20 proc. posiada Georg Folian, 19,10 proc. – Franz Jurkowitsch, po 14,40 proc. – Amber Privatstiftung oraz Bocca Privatstiftung, 5,02 proc. – BPH TFI SA, a 27,88 proc. to akcje w wolnym obrocie.

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG to spółka deweloperska i inwestycyjna z siedzibą w Wiedniu oraz biurami w Budapeszcie, Pradze, St. Petersburgu i Warszawie. W ciągu ostatnich 25 lat Warimpex zrealizował w Europie Środkowej i Wschodniej projekty w sektorze nieruchomości o łącznej wartości ponad 1 mld euro. Obecnie Warimpex jest właścicielem lub współwłaścicielem 21 hoteli luksusowych i biznesowych o łącznej liczbie ponad 5 tys. pokoi oraz pięciu budynków handlowo-biurowych. Liczne następne projekty deweloperskie znajdują się obecnie w fazie realizacji. W średnioterminowej perspektywie celem firmy jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku hoteli w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Akcje Warimpexu są notowane na Giełdach Papierów Wartościowych w Wiedniu i w Warszawie.

 

Opublikowano: 26.04.2010
Aktualizacja: 26.04.2010