Wartość rynku zauważalnie spadła

Udostępnij artykuł

Spadła zarówno liczba konsumentów, jak i średnia wartość miesięcznych wydatków w lokalach, co bezpośrednio przełożyło się na spadek ich obrotów. Istotne wydaje się, iż całkowita wysokość obrotów na rynku horeca, nieobejmującym punktów sezonowych, spadła w 2009 roku o ok. 3 proc., a liczba klientów zmalała o ok. 20 proc. Jak wynika z badań, spadki najbardziej dotknęły restauracje (w tym także hotelowe), puby i kluby nocne. Obronną ręką z kryzysu wyszły natomiast sieci fast foodów oraz kawiarnie.
W sektorze punktów sezonowych, w tym samym czasie zaobserwowano trend odwrotny. Wzrost obrotów był niespodziewanie wysoki i wyniósł ok. 15 proc. Decydujący wpływ na tak dobre wyniki punktów sezonowych miała większa niż dotychczas liczba "stołujących się” tam klientów oraz wyższy poziom średnich dziennych wydatków w tej grupie. Wynika to z faktu, iż znacznie więcej Polaków zdecydowało się spędzić urlop w kraju.
W 2009 roku, wśród klientów rynku horeca można wyróżnić trzy charakterystyczne grupy: osoby "oszczędne”, które w porównaniu z rokiem ubiegłym ograniczyły wizyty w lokalach (35 proc.) lub zredukowały swoje wydatki (24 proc.); aktywnych konsumentów, którzy wydawali więcej (17 proc.) lub bywali częściej (10 proc.) niż w roku 2008 oraz osoby, które deklarują, że w ciągu ostatniego roku nie zmieniły swoich zachowań, to najbardziej liczna grupa – ponad 55 proc. Grupę tę można by określić jako tzw. core clients, stałych bywalców rynku, na których nie miał wpływu kryzys gospodarczy.
Prawie 75 proc. spośród "stołujących się na mieście" to ludzie młodzi, do 30 roku życia. Osoby w wieku 30-50 lat stanowią zaledwie 16 proc. konsumentów. Być może wynika to nie tylko z chęci oszczędzania, ale również z braku atrakcyjnej oferty gastronomicznej dla tej właśnie grupy. Co ciekawe, aż 45 proc. społeczeństwa w ogóle nie korzysta z ww. usług.
Jak czytamy w rapocie, ważnym trendem obserwowanym w 2009 roku jest nieustanny wzrost znaczenia lokalizacji, atmosfery i wystroju wnętrza jako kryteriów, według których klienci wybierają lokal. Znaczenie lokalizacji jest przy tym wskazywane przez 60 proc. klientów a atmosfera przez ponad połowę. W ostatnim czasie coraz bardziej istotna staje się także cena oraz jakość menu.

Opublikowano: 15.04.2010
Aktualizacja: 15.04.2010